SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Vianoce
Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo a Hnutie kresťanských rodín: Listy rodičom 4

„Narodením Ježiša Krista sa Boh stal pre ľudí človekom. Z radosti nad touto udalosťou slávia kresťania Vianoce. Z doby Martina Luthera pochádza zvyk, že sa stavia ozdobená jedlička ako vianočný strom a podľa príkladu troch kráľov sa ľudia vzájomne obdarúvajú… Z čias Františka z Assisi pochádza zvyk stavať jasličky…“


V

Vianoce
PROMETHEUS

Vianoce – spoločenský fenomén, ktorý prijímame automaticky ako súčasť nášho života vždy s končiacím rokom. Fenomén, ktorému každý vtláča svoju pečať. Tradične májú byť sviatkami mieru a pokoja, napriek tomu spravidla niekde vo svete zomierajú ľudia, kvôli rôznym dôvodom, nezriedka i kvôli náboženským sporom. Stali sa sviatkami prejedania a nestriedmosti ale v tom istom čase vo svete umierajú tisícky ľudí od hladu. Nuž: tradícia!

Ak čítate toto heslo a sú práve vianoce, PROMETHEUS vám želá: Šťastné a veselé!. A pre všetky dni roka: Buďte bedlí!. Tradície sú dobrý dôvod pre mnohých okolo vás aby si napchali vrecka, upevnili moc, alebo oklamali vašu pozornosť. Čomu možno veriť, ako to overovať, si prečítajte pri písmene V. Majte však na pamäti: za mier, pohodu a šťastný život treba vynaložiť úsilie všetkých ľudí dobrej vôle, len potom sa mier, pohoda a šťastný život bez hladu a vojen stane dobrou tradíciou pre všetkých.


P. S. Viac o vianociach vám vyhľadá Google na našej domovskej stránke po zadaní príslušného slova.

Vianoce
PhDr. Pavel Černý: Malý slovník církevněpolitické a náboženské terminologie

vánoce – v křesťanství svátky údajného narození Ježíše Krista (25. 12.) zavedené až ve 4. století n. l. místo pohanských slavnosti zimního slunovratu…Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk