O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

    DOMOV

ČASŤ 2 Súvislosti s pohanskými mýtmi.

POSTOJE PRVOTNÝCH KRESŤANOV K POHANSKEJ ÚCTE K ZIMNÉMU SLNOVRATU

V začiatkoch kresťanstva sa títo štítili prevziať tradičné pohanské zvyky

V roku 245 nášho letopočtu ( teda až dve a pol storočia po údajnom narodení Krista) Origen.(185-.254 ) je pokladaný za najvýznamnejšieho teológa a biblického učenca v začiatkoch Východnej kresťanskej cirkvi. Tento protestoval proti myšlienke oslavovania Ježišovho narodenia ako pozemského kráľa. Navyše sa mu nepozdávalo, že by Ježišove narodeniny sa stotožňovali s narodením celého množstva POHANSKÝCH bohov! Až v štvrtom storočí sa postupne umlčali kritiky , pretože kresťanskí duchovní boli bezmocní proti ZAUŽÍVANÝM pohanským tradíciám.

Cirkevný otec TERTULLIAN (3. storočie) veľmi ľútostivo sa vyjadruje o tom takto vo svojej knihe o MODLIARSTVE:

"… u nás sa často oslavujú Saturnália, januárové oslavy , Brumalia a Matronalia . Dary sa vymieňajú. Dávajú sa novoročné dary s veľkou okázalosťou a veselosťou, hlučné hostiny sa konajú. O, o čo viac sú pohania verní svojmu náboženstvu, keďže sa starostlivo vyhýbajú preberaniu kresťanských slávností…." (Poznámka: inými slovami- sám Tertullian pripustil, že kresťania PREBERALI pohanské slávnosti)

Napriek týmto LÚTOSTIVÝM HLASOM- kresťanská vierouka teda fakticky PREBRALA POHANSKÉ RITUÁLY z viacerých mytologických prameňov.

Mýtus o panenskom narodení.. Egyptská verzia.

Tento mýtus bol známy už 1,700 rokov pred naším letopočtom. ( celá legenda je aj znázornená aj na stene Chrámu Amona v Luxore , ktorý postavil Amenhotep III.) Na tejto sérii obrazov boh TOTH ( zodpovedá kresťanskému archanjelovi Gabrielovi) robí ZVESTOVANIE pre kráľovnú Mut -em- ua, že porodí syna - božské dieťa povahy boha HORUSA. Druhý obraz znázorňuje boha Knepha, ktorý oplodňuje pannu kráľovnú dotykom znaku života k jej ústam.. Posledná scéna série je matka s novorodencom

Mýtus troch( mudrcov -mágov) kráľov.

Ten sa dnes odvodzuje od astronomickej alegórie (=prenesený zmysel určitého javu na iné javy) Traja kľačiaci králi, ktorí putovali k novorodeniatku Ježišovi sledujúc betlehemskú hviezdu sa dnes odvodzujú od hviezdnych konštelácií v prostred zimy. V súhvezdí ORIÓNU sú nápadné tri hviezdy prichádzajúce z východu. Zvestujú objavenie sa hviezdy SIRIUS, najjasnejšej na oblohe, ktorá sa objavuje na jednej čiare spolu s tromi hviezdam Oriónu. V starom Egypte volali SIRIUS zvestovateľom slnka.

Mýtus Betlehemskej stajne.

Keď dochádza " k novému zrodeniu slnka" (=zimnému slnovratu) slnko sa nachádzalo v súhvezdí Kozorožca. ( v tom čase ho nazývali aj Augiášov chliev). Cirkevný otec Justin Martýr sa vyslovil, že Kristus sa narodil keď slnko sa zrodilo v Augiášom chlieve , teda Ježiš prišiel ako druhý Herkules očistiť tento špinavý svet

Mýtus o jasliach a válove.

Tento mýt má svoj pôvod v Egypte, kde svet pokladali za horu na vrcholci ktorej sa zrodilo slnko . Vrchol hory sa volal "ap-ta" To isté slovo však znamená súčasne aj "jasle". Jasle sa v Egypte stali symbolom zrodu slnka , a v egyptských chrámoch sa tento symbol vždy objavoval každý rok " pri zrode slnka" ( Poznámka : ak sa niekomu tieto dôkazy opierajúce sa o astronómiu pozdávajú dnes ako "za vlasy pritiahnuté" , treba si uvedomiť, kňazi pred kresťanskou érou venovali svoj čas aj pozorovaniu oblohy a boli teda súčasne aj astronómovia a ASTROLÓGOVIA. Zo svojich pozorovaní vyvodzovali totiž závery , proroctvá a rady pre panovníkov podľa svojich vlastných predstáv a potrieb)

Mýtus betlehemskej hviezdy

V staroveku boli mýty zvestujúce narodenie bohov ( alebo veľkých hrdinov) celkom bežné. Tak napríklad narodenie Budhu ( matka: panna Maya), bolo zvestované nezvyčajnou hviezdou ( nazvali ju "svätá ričis"). Podobne aj narodenie Krišnu, Mojžíša a Abraháma boli zvestované hviezdami podľa legendy.

Avšak najbližšie ku kresťanskej legende o troch mágoch, ktorí išli hľadať novorodeného Ježiša a cestu im ukazovala hviezda stojí v posvätnej knihe starého perzského náboženstva "ZOROASTRIANIZMU", ktorá sa volá "Avesta". Perzský prorok Zoroaster (628-551BC) vo svojom proroctve vraví:

"Vy deti moje budete prvé poctené tým že uvidíte božskú bytosť, ktorá sa objavila na tomto svete. Hviezda pôjde pred vami a zavedie vás na miesto jeho narodenia. Keď ho nájdete darujte mu vaše obete, pretože on je v skutočnosti vaším Pánom a večným kráľom."

(Toto proroctvo je doslovne prevzaté v evanjeliu Matúša a rovnako je aj v arabských apokryfoch "O DETSTVE" , kde sa doslovne vraví: "Mudrci prišli z východu do Jeruzalema podľa proroctva Zoroastera. (v origináli: Zorodašta)"

Mýtus o masakri nevinných novorodencov

Keď prišli mágovia vítať novorodeného Ježiša Herodes sa nedozvedel o mieste jeho narodenia údajne nariadil zavraždiť všetky novorodené deti -oboch pohlaví v Betleheme a jeho okolí.Táto skutočnosť nie je historicky potvrdená. Dokonca židovský spisovateľ Josephus (prvé storočie nášho letopočtu), ktorý opísal veľmi podrobne všetky skutky Herodesa sa ani jediným slovom o tom nezmieňuje!. Ide tu skôr o PRISPOSOBENIE sa legende o FARAÓNOVI, ktorý prikázal zabiť všetky izraelitské novorodeniatka -chlapcov, pretože mu jeho pisár prorokoval narodenie dieťaťa, čo mu bude raz nebezpečným súperom. (Josephus: Antiquities 2: 9: 2)

Podobné legendy kolovali však aj o Krišnovi, alebo o Abrahamovi, ktorého sa obával babylonský kráľ Nimrod a preto nechal vyvraždiť všetky deti Babylonskej ríše.

Mýtus o svätej rodine

Legendy o pannách, ktoré porodili nie sú v pohanských mytológiách vôbec výnimočné. Mexikánci, Číňania. , Indiáni, Etruskovia Teutóni a Škandinávci vytvorili takéto legendy o pannách - bohyniach čo rodili . Panna Mária sa podobá až k nerozoznaniu legende o egyptskej bohyni ISIS. Dokonca aj niektoré tituly, ktoré Egypťania dávali svojej bohyni Isis preniesli kresťania na Madonu ( Sú to: tituly: "Naša Pani" = Madona, "Kráľovná nebies", "Spasiteľka duší" a " Nepoškvrnená Panna" )

Jozef, otčim Ježišov a manžel Márie zodpovedá egyptským predstavám boha zeme SEB, ktorý bol otčimom HORUSA počas jeho detstva, ktoré Horus strávil na zemi (rovnako ako Boh- Kristus)

V egyptskej mytológie figuruje aj meno Iu-em-hetep, čo znamená: "Ten čo prichádza s pokojom" Tento Iu-em-heteb bol zázračný liečiteľ, povestný svojou múdrosťou, ktorú šíril vo svojom okolí.

Vianočný stromček

Oslavy zimného slnovratu boli spojené s používaním stromčekov v Egypte Babylónii a v Ríme. Úplný opis nášho moderného vianočného stromčeka v Babylónii nájdeme v Jeremiášovi (10: 2-4)

Vianočná hostina s husacinou, (alebo morkou )

Hus pokladali Egypťania za symbol boha zeme SEBa., bola posvätná aj pre a rímsku bohyňu Juno (jej grécka predstaviteľka sa volala Hera), rovnako ako pre grécko - rímskeho boha Cupida - Erosa.

Mohli by sme spomenúť aj Brahmu a Babylončanov, ktorým bola hus posvätná tiež.

Moriak ako "náhrada" husaciny na vianočnom bol zavedený prvý raz v Amerike.

Čo teda povedať na záver?

Tradícia vianočných osláv má svoje historické korene v POHANSKÝCH zvykoch oslavovania zimného slnovratu. Kresťanstvo tieto hlboko zakorenené zvyky prebralo a dalo im iný náboženský význam.

Znamená to azda, že ľudia bez náboženského presvedčenia nemajú oslavovať Vianoce, že nemajú rozosielať pozdravy priateľom, že nemajú si vymieňať vianočné darčeky? Vôbec nie! Nekonfesijní občania tak ako ich nábožensky orientovaní spoluobčania oslavujú tieto sviatky rovnako. Bezkonfesijní ľudia im, pravda pripisujú iný význam. Oslavujú tým prírodu s plným vedomím objektívnych faktorov, ktoré formovali po stáročia tieto sviatky. Navyše vianočná nálada je nabitá pocitom pokoja a mieru.. A TOTO JE PRÁVE CIEĽ O KTORÝ SA USILUJÚ AJ HUMANISTI. Treba si iba želať, aby takáto atmosféra vzájomného porozumenia panovala nie len počas týchto sviatkov, ale aj po celý rok


DOMOV

Začiatok časti 1

Začiatok časti 2