SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
K sčítaniu 2011
Tlačová beseda Spoločnosti Prometheus v Prešove
(K otázke č. 23 Náboženské vyznanie, v sčítaní v roku 2011)
[17. 04. 11]

14. apríla 2011 sa v Prešove, v priestoroch RO Slovenského Syndikátu Novinárov, Hlavná 122, uskutočnila tlačová beseda predstaviteľova Spoločnosti Prometheus na tému: Sčítanie či zneužitie? Alebo zneužitie sčítania? k otázke č. 23 Náboženské vyznanie, v sčítaní 2011.

Stručnú informáciu z tlačovej besedy uverejnil Slovenský rozhlas v relácii Rádiožurnál 16. apríla 2011 vo vysielaní o 18:00 hodine. Informáciu pripravil redaktor Róbert Latta.

srorz.jpg, 2,3kB Vypočujte si záznam z Rádiožurnálu

Stručne o tlačovej besede (môžete si vypočuť aj záznam z vystúpenia zástupcov Spoločnosti Prometheus):

Pracovné stretnutie Spoločnosti Prometheus so žurnalistami otvoril
JUDr. Marián Baťala.
 
Záznam z tlačovej besedy 1. časť


Ako druhý v poradí v úvode informoval novinárov
PhDr. Milan Sidor, CSc.
 
Záznam z tlačovej besedy 2. časť

Po prvých dvoch predrečníkoch sa ujal slova
PhDr. Roman Hradecký
predseda Spoločnosti Prometheus.
 
Ďalej sa pri slove striedali všetci traja, ktorí následne aj odpovedali na otázky žurnalistov.
 
Záznam z tlačovej besedy 3. časť


Zvukový záznam z časti, kedy prítomní žurnalisti mohli klásť otázky a zástupcovia Spoločnosti Prometheues im na ne odpovedali, žiaľ nie je kvalitný a preto vám ho nemôžeme dať k dispozícií.

O tom ako zužitkovali informácie prítomní žurnalisti vás budeme informovať až budú ich informácie uverejnené v médiách ktoré zastupovali.

Spoločnosť Prometheus


INFO
 

Záznam z tlačovej besedy je vo formáte mp3. Po ťuknutí na prepojenie sa vám spustí váš prehrávač zvuku a záznam si budete môcť vypočuť.

Nezabudnite si zapnúť reproduktory.

V prípade problémov s prehrávaním si môžete súbory stiahnuť do svojho počítača.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk