SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z nášho - vášho PROMETHEA

Gyurcsány bojuje proti Vatikánu

Maďarský premiér Ferenc Gyurcsány počas svojej decembrovej návštevy vo Vatikáne ostro kritizoval katolícku cirkev v Maďarsku za to, že sa mieša do vnútornej politiky štátu. Jeho vyjadrenia okamžite vyvolali kritiku predstaviteľov opozičného Fideszu, ktorí Gyurcsányove vyjadrenia označili za nehorázne. Na krátkej audiencii Ján Pavol II. pripomenul premiérovi konštruktívnu dohodu, ktorá bola podpísaná medzi Svätou stolicou a Maďarskou republikou v roku 1997 počas vlády Gyulu Horna. Štátny tajomník Vatikánu Angelo Sodano zase trval na dodržaní spomínanej dohody, na základe ktorej by sa mala vytvoriť tzv. vatikánska zmiešaná komisia na riešenie sporných otázok. Gyurcsány však vyhlásil: „Postoj, aký maďarská katolícka cirkev zaujala v otázkach referenda o dvojitom občianstve, považujeme za sporný. Pochybnosti pritom vyvoláva nielen u tých, ktorí svoje náboženstvo nepraktizujú alebo sú ateistami, ale aj u mnohých veriacich.“ Podľa zástupcu šéfa opozičnej strany Fidesz Pétera Harracha premiér nedehonestoval len seba, ale aj celú krajinu. Dodal, že je „povinnosťou cirkví, aby informovali veriacich a v takýchto otázkach ich orientovali.“

Vatikán kritizuje vytláčanie náboženstva z politiky

Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v New Yorku, arcibiskup Celestino Migliore vo vystúpení na zasadnutí Organizácie spojených národov povedal: „Je paradoxné, že viac individuálnej slobody môže viesť k väčšej netolerantnosti voči verejným formám prejavu viery. Kto chce ohraničiť náboženstvo na súkromnú sféru, ignoruje a neguje podstatu pravého náboženského presvedčenia. Stále častejšie sa spochybňuje právo náboženských spoločenstiev rovnoprávne sa zúčastňovať na verejnej demokratickej diskusii. Obsah úsilia o náboženskú slobodu v oblasti práva a zákonodarstva sa týmto spôsobom vyprázdňuje,“ povedal vatikánsky diplomat. Apeloval na parlamentárov a vlády, aby rešpektovali autonómiu náboženských inštitúcií v oblasti sociálnej pomoci, vzdelávania a charity. Zároveň zdôraznil: „Je potrebné zaručiť, aby mohli poskytovať svoj prínos a súčasne si mohli zachovať svoje náboženské poslanie. Pokusy miešať sa do vnútorných záležitostí náboženských zariadení by ohrozili podstatu ich bytia a poškodili by spoločnosť.“ Arcibiskup Migliore na záver vyhlásil, že Svätá stolica bude energicky brániť slobodu svedomia a náboženskú slobodu na individuálnej i na celospoločenskej úrovni.

UKRAJINA: Politická kríza prehĺbila spory najväčších cirkví

Politická kríza, ktorá koncom minulého roku zasiahla Ukrajinu, nerozdelila ľudí len na rusky hovoriaci východ a ukrajinský západ, ale rozšírila aj priepasť medzi dvoma hlavnými vierovyznaniami – pravoslávnym a gréckokatolíckym.

Pravoslávna cirkev, ktorej členovia žijú väčšinou vo východných oblastiach a ktorá je podriadená patriarchovi v Moskve, netajila svoju podporu proruskému kandidátovi Viktorovi Janukovyčovi. Gréckokatolíci napriek tomu, že majú rovnaké zvyky a tradície ako pravoslávni, i keď uznávajú autoritu rímskeho pápeža, zaujali opačný postoj a podporovali opozičného kandidáta Viktora Juščenka. Na stranu opozície sa pridal aj pravoslávny kyjevský patriarcha, ktorý sa po rozpade Sovietskeho zväzu od Moskvy osamostatnil.

„Naša cirkev je s ľuďmi, ktorí na uliciach požadujú spravodlivosť a pravdu. Je to boj medzi dobrom a zlom, demokraciou a autokraciou, ľuďmi a oligarchami,“ povedal kyjevský patriarcha Filaret. Napriek tomu však podčiarkol, že jeho cirkev sa zdržiava podpory akéhokoľvek kandidáta. Gréckokatolícki aj pravoslávni kňazi patriaci pod Kyjev organizovali na Námestí nezávislosti pre demonštrantov bohoslužby.

Gréckokatolícki a pravoslávni kňazi tiež nešetrili svojimi vyhláseniami druhú stranu. „Ostro odsudzujeme zasahovanie moskovského patriarchu do volebnej kampane, ktorý sa otvorene pridal na stranu pána Janukovyča,“ vyhlásil patriarcha Filaret. Pravoslávny biskup Nikon z východu sa zas obával, že určití ľudia z Juščenkovho okruhu chcú jeho cirkev vytlačiť z Ukrajiny úplne. Pravoslávni kňazi sa za Janukovyča počas volebnej kampane modlili a podporovali ho aj v televízii.

Spory medzi obidvoma najväčšími cirkvami sa však nezrodili počas novembrových volieb. Už od pádu komunistického režimu sa pravoslávna a gréckokatolícka cirkev na Ukrajine nevie dohodnúť, komu patria kostoly zhabané za čias Sovietskeho zväzu.

V Rakúsku opustilo katolícku cirkev v roku 2004 viac ako 44 000 veriacich

Katolícka cirkev v Rakúsku zaznamenala uplynulý rok taký vysoký počet vystúpení veriacich z nej ako ešte nikdy predtým.

Z údajov získaných z rôznych diecéz sa v roku 2004 oficiálne odhlásilo z cirkvi viac ako 44 000 veriacich. Tento stav podľa informácií rakúskych médií zavinil v prvom rade škandál okolo detskej pornografie na kňazskom seminári v diecéze St. Pölten, ktorý viedol na jeseň 2004 k odstúpeniu tamojšieho biskupa Kurta Krenna.

V Rakúsku, ktoré má okolo 8,5 milióna obyvateľov, v priebehu uplynulých 15 rokov poklesol počet katolíkov z 6,41 miliónov na dnešných 5,7 milióna, t.j. približne o desať percent. V Rakúsku platia katolíci ročnú cirkevnú daň v priemernej výške 70 eur (v prepočte asi 2800 Sk).

Spracované zo zahraničných zdrojov (-jt-)


1 / 2005
 
Vybrali sme pre vás z časopisu PROMETHEUS v rubrike Zo sveta na 7. strane.

Na našej stránke si môžete pozrieť celý obsah 1. čísla časopisu.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk