SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z prieskumov
Sibír je najateistickejšia časť Ruska

V decembri minulého roku (2006) Všeruské centrum výskumu verejnej mienky uskutočnilo sociologický prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť vzťah obyvateľov Ruska k náboženstvu. Výsledky prieskumu ukázali, že pravoslávie si ponecháva status hlavného náboženstva v ruskej spoločnosti. Spomedzi všetkých opýtaných sa k pravosláviu prihlásilo 36 percent, k moslimom 6 percent, 12 percent odpovedalo, že „veria v Boha, ale žiadne náboženstvo nevyznávajú“, po jednom percente sa oslovení prihlásili ku katolíkom a budhistom, 16 percent sa nazvalo neveriacimi, 1 percento nevedelo odpovedať.

Pritom v rôznych federálnych okruhoch (f. o.) sa výsledky prieskumu dosť líšili. Tak napríklad moslimov je najviac (16 percent) v Privolžskom f. o., s 9 percentami je na druhom mieste Južný federálny okruh. Rekordný počet ateistov - 36 percent je v Sibíri, v Uralskom f. o. sa k ateizmu prihlásilo 23 percent. Najväčšia podiel budhistov (8 percent) žije v Ďalekovýchodnom f. o., kde je aj rekordný počet katolíkov - 5 percent

Na otázku, čím pre nich náboženstvo v prvom rade je, respondenti odpovedali takto: dodržiavanie všetkých náboženských obradov - 9 percent, národná tradícia, viera predkov - 36 percent, osobné spasenie, komunikácia s Bohom - 16 percent, časť svetovej kultúry a histórie - 16 percent, nasledovanie morálnych a mravných noriem - 28 percent, náboženstvo nie je pre mňa zaujímavé - 14 percent, neviem odpovedať - 3 percentá.

Spomedzi oslovených 4 percentá vykonávajú náboženské obrady každodenne, 3 percentá týždenne, 4 percentá raz za mesiac, iba vo sviatky - 26 percent, 24 percent ako príde, 37 percent respondentov nechodí na žiadne obrady, 1 percento - nevedeli odpovedať. Najväčší podiel tých, čo chodia každodenne na obrady, žije v mestách nad 500-tisíc obyvateľov - 6 percent a v dedinách - 5 percent, najmenej je ich v Moskve a Petrohrade - 1 percento. Líši sa aj podiel denne sa modliacich medzi mužmi (2 percenta) a ženami (6 percent).

Respondentom bola položená aj nasledujúca otázka: Ak sa považujete za pravoslávneho, koho najmä by ste označili za nepriateľov tohto náboženstva? Rozdelenie odpovedí je nasledovné: predstaviteľov nekresťanských náboženstiev - 5 percent, predstaviteľov iných odnoží kresťanstva - 2 percentá, neveriacich, ateistov - 4 percentá, sektárov - 26 percent, okultistov, vyznávačov bielej a čiernej mágie, astrológov - 9 percent, nikoho - 24 percent, nie som vyznávačom pravoslávia - 23 percent, neviem odpovedať - 8 percent. Tých, čo považujú za hlavného protivníka pravoslávia sektárstvo, je najviac medzi sympatizantmi politickej strany Jednotné Rusko - 30 percent, najmenej - medzi sympatizantmi demokratických strán - 19


INFO

Z 2. čísla časopisu PROMETHEUS za rok 2007


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk