O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

Satanové listy III.                DOMOV                          

Iste ste už zistili, že ľudská bytosť je čudeso .V minulosti vyznával stovky a stovky náboženstiev, (ktoré sa vynosili a zahodili ako upotrebené šatstvo).Aj dnes vyznáva stovky a stovky náboženstiev a vytvára každý rok nie menej ako tri nové náboženstvá- Tento odhadovaný počet by som mohol zvýšiť a bol by som stále ešte v medziach reality.Jedno z jeho hlavných náboženstiev sa volá kresťanské. Bude vás zaujímať jeho náčrt .Opisuje sa podrobne v knihe, ktorá má dva milióny slov, nazývanej Starý a Nový Zákon.. Má aj iné pomenovanie:Slovo Božie. keďže kresťania si myslia , že každé slovo z toho bolo nadiktované Bohom - tým čo som vám o ňom už hovoril.

Je plná zaujímavostí. Má vznešenú poéziu v obsahu a niektoré múdre rozprávky, ako aj niektoré v krvi sa topiace historky, niektoré dobré morálne poučenia a množstvo neselušností a viac než tisíce lží. Táto biblia bola spísaná z fragmentov starších biblií, ktoré doslúžili a zanikli. Takže zrejme a nevyhnutne postráda originalitu .Jeho tri , alebo štyri najimpozantnejšie udalosti sa všetky opisujú už v skorších bibliách, všetky jej návody a pravidla konania pochádzajú tiež z tých starších biblií. Iba dve nové veci sú v nej: za prvé peklo a za druhé nebo, o ktorom som vám už hovoril

Nuž čo robiť? Ak uveríme spolu s týmito ľuďmi, že ich Boh vymyslel všetky tie ukrutnosti, dopustíme sa ohovárania ich Boha; ak budeme veriť, že tí ľudia si to vymysleli sami, dopustíme sa ohovárania ľudí.. Je to pre nás nepríjemná dilema v oboch prípadoch, pretože žiadna zo spomínaných stránok nám nič zlého neurobila . V záujme pokoja pridajme sa na stranu ľudí a celú tú nevďačnú ťarchu ponechajme na ramenách ich Boha - teda nebo, peklo, Bibliu a všetko to ostatné. Nezdá sa mi to správne a nezdá sa mi to spravodlivé, ale predsa keď zvážite to všetko o nebi a to ako zničujúco to pre ľudské bytosti usporiadal, čím sa stalo, žýe je to tam pre ľudí priamo odpudzujúce - či možno azda uveriť, že to proti sebe ľudia sami vymysleli?. A keď vám rozpoviem všetko o pekle táto škvrna bude ešte o veľa väčšia . Celkom iste si poviete: Nie, človek by nebol schopný zriadiť také miesto pre seba samého alebo pre hocikoho iného; proste nebol by schopný na také niečo. Tá nevinná Biblia hovorí o stvorení. Čoho - celého vesmíru?. Áno, celého vesmíru . Za šesť dní! Urobil to Boh. On to nevolal vesmír -to meno je neskoršie - moderné. Jeho celá pozornosť bola zameraná iba na tento svet. Vykonštruoval to za päť dní - a čo potom? Trvalo mu to iba jeden deň , aby vyrobil dvadsať miliónov slniek a osemdesiat miliónov planét!

Načo to bolo všetko - podľa tejto predstavy?. No predsa aby zaobstarávali svetlo pre tento svet- ktorý je maličký ako hračička. To bol jeho zámer nič iného. Jedno z dvadsiatich miliónov slniek ( to najmenšie) malo ho osvetľovať vo dne , tie ostatné mali pomáhať jednému z nespočetných mesiacov vesmíru osvetľovať tmu v noci. Zrejme veril sám, že jeho novopečená obloha bola posiata miriádami diamantov trblietajúcich sa hviezd keď hneď prvý deň keď slnko zašlo za horizont. Zatiaľ však v skutočnosti ani jedna jediná hviezda nežiarila na tmavej oblohe počas toho hrozného týždňa božieho výrobného diela . Až o veľa neskôr potom sa objavila jedna hviezda ako prvá viditeľná zo zeme. Až za tri roky neskôr na to sa potom objavila ďalšia a viac než za štyri roky iba tretia hviezda sa k nim pripojila.

. [ POZNÁMKA: Svetlu z najbližšej hviezdy nazývanej 61 Cygnus trvá tri a pol roka kým jej svetlo príde až na našu zem pri rýchlosti svetla 186.000 míľ za sekundu .Druhá spomínaná hviezda Arcturus žiarila už dvesto rokov skôr než mohla byť viditeľná zo zeme. Vzdialenejšie hviezdy sa stávali viditeľné na tejto zemi až po tisíckach rokov poznámky redaktora na vysvetlenie textu.]

Koncom prvých stoviek rokov nebolo ani len dvadsaťpäť hviezd.(rozumej: viditeľných) Koncom tisíc rokov ešte nebolo dosť (zo zeme viditeľných) hviezd na to, aby sa zjavil ten dnešný viditeľný show na oblohe. Až koncom jedného milióna rokov iba asi polovica terajšej zostavy hviezd vyslala sem svoje svetlo (rozumej: viditeľné z našej planéty) a trvalo to ďalší milión rokov pre ten zvyšok hviezd.. Keďže v tom čase neexistovali hvezdárske ďalekohľady ich objavenie nebolo možno ani pozorovať.
Už je tomu tristo rokov, čo kresťanskí hvezdári vedia, že ich Boh nevyrobil tie hviezdy počas tých šiestich dní , ale kresťanský astronóm v tomto bode neide až do takých nepatrných detailov. Ani kňazi to nerobia.

V tejto knihe /Biblii) Boh je výrečný pri svojej chvále tohoto mohutného stvoriteľského diela a nazýva ich najpochvalnejšími  slovami -čo nasvedčuje o tom, že má silný a spravodlivý obdiv pre veľkosť. No napriek tomu vyrobil tie milióny obrovských slniek na to, aby osvetľovali túto malilinkú zemeguľu, namiesto toho, aby prikázal tomu malému slnku patriacemu k zemeguli , aby ono obskakovalo tie iné obrovské slnká . Vo svojej knihe spomína hviezdu Arcturus - pamätáte tú čo som ju už raz spomenul. Patrí medzi tie maličké lampáše tejto zemegule v noci! V skutočnosti tá obrovská guľa (Arcturus) je päťdesiat tisíc krát väčšia ako slnko našej zeme - ak to porovnáme je to niečo také ako malý melón v porovnaní s katedrálou.Napriek tomu všetkému v nedeľných školách vyučujú deti, že hviezda Arcturus bola stvorená, aby pomáhala osvetľovať túto zem a dieťa vyrastá a naďalej tomu dlho ešte verí . ba často ešte aj potom keď príde na to rozumom, že pravdepodobnosť vyvracia pravdivosti takéhoto tvrdenia.

Podľa tejto Knihy (Biblie) a jej služobníkov-  je vesmír  iba šesť tisíc rokov starý. Iba posledných sto rokov je tomu, čo skúmavé mysle učencov prišli na to , že vek vesmíru predstavuje cifra veľkosti   približne sto miliónom rokov.

Počas tých šiestich dní Boh stvoril človeka aj ostatné zvieratá. Učinil muža a ženu a umiestnil ich v príjemnej záhrade spolu s ostatnými stvoreniami, kde žili všetci v súlade a spokojnosti a prekvitajúcej mladosti na nejaká čas., potom však nastali komplikácie. Boh varoval muža a ženu, že nesmú jesť ovocie z jedného stromu. A pridal k tomu veľmi čudnú poznámku, že keď by z neho jedli - s určitosťou zomrú. Toto je tiež čudné, pretože nakoľko ešte nikdy nevideli žiadny prípad úmrtia nemohli predsa vedieť čo tým Boh myslí. Ani tento Boh ani žiaden iný boh by nemohol nechať tieto ignorantské deti pochopiť čo je to zomrieť a čo je smrť, bez toho aby im to neukázal na nejakom príklade. To samotné slovo pre nich nemohlo znamenať nič tak ako by neznamenalo nič pre niekoľko dní starého novorodenca.
had-anim.gif (106616 bytes)

Teraz ich súkromne vyhľadal jeden had , prišiel k ním kráčajúc vzpriamený, čo bolo obvyklé pre hady v tých časoch. Tento had im povedal, že zakázané ovocie naplní ich prázdnu myseľ vedomosťou .No tak sa teda najedli, čo bolo celkom prirodzené, pretože človek je už tak robený, že dychtí po vedomosti, zatiaľ čo kňazi - podobne ako Boh, ktorého kňazi chcú napodobovať a reprezentovať si z toho urobili poslanie od prvopočiatku držať človeka ďaleko od vedomostí o užitočných veciach.

Adam a Eva pojedli zo zakázaného ovocia a zrazu zažiarilo v ich hlavách veľké svetlo. Získali vedomosti. Aké vedomosti --užitočné vedomosti? Nie -. iba vedomie o tom, že niektoré veci sú dobré a že sú veci čo sú zlé a ako robiť zlo čo predtým nevedeli robiť. Preto všetky ich skutky až doposiaľ boli bez škvrny, bez viny , bez priestupku. Ale teraz už vedeli robiť zlo - a trpieť za to, teraz získali to, čo cirkev nazýva neoceniteľné vlastníctvo ZMYSEL PRE MORÁLKU, čo je práve tá vlastnosť ktorá odlišuje a stavia človeka nad zvieratá. No človek by mal byť hodnotený ako stojaci pod zvieratami, pretože vždy je zlomyseľný a hriešny, - avšak zvieratá majú vždy čistú myseľ a sú nevinné. Je to niečo takého ako by sme si viac cenili hodinky čo idú zle než hodinky čo idú dobre.

Cirkev stále vychvaľuje Zmysel pre Morálku ako najvznešenejšie vlastníctvo človeka, hoci cirkev vie, že Boh má výrazne zlú mienku o zmysle pre morálku a robil dosť nešikovným spôsobom všetko čo len mohol, aby zabránil tým dvom Šťastným Deťom Raja získať ho.Tak teda dobre teraz Adam a Eva už vedeli čo je zlé a čo dobré a ako to robiť. Vedeli ako robiť rôzne zlé veci a medzi týmito jednu zásadnú - tú čo mal Boh na mysli ako zásadnú.. Bolo to umenie a záhada sexuálneho obcovania.. Pre nich to bol skvelý objav, prestali sa ponevierať a chúdiatka   mladé- celú svoju pozornosť tomu aj venovali, Uprostred jednej z takýchto chvíľ naraz počuli Boha kráčať medzi krovím, -čo bolo Jeho poobedňajším návykom.- a dostali veľký strach. Prečo? Pretože boli nahí. Predtým to nevedeli. Nezáležalo im na tom predtým a ani Pánu Bohu na tom nezáležalo.

V tomto pamätihodnom okamihu sa narodila neskromnosť a niektorí ľudia si ju od toho času vážia, hoci by to sotva vedeli vysvetliť prečo.Adam a Eva vkročili n a tento svet nahí- nahí a s čistou mysľou; a ani žiaden ich potomok na tom nebol inak. Všetci vkročili nahí, nehanbili sa a boli s čistou mysľou a skromní. Museli až neskôr získať neskromnosť a špinavú myseľ, inak by tieto vlastnosti nemohli mať. Prvoradou povinnosťou kresťanskej matky je očistiť myseľ svojho dieťaťa a toto zvyčajne nezanedbáva. Jej mládenec vyrastá, stane sa misionárom ide k nevinným divochom a k civilizovaným Japoncom a očisťuje ich duše. Títo na to si prisvoja neskromnosť, zahaľujú svoje telá a prestanú sa spoločne kúpať.

Konvencia, ktorú nesprávne voláme "skromnosť" nemá žiadnu vymedzenú náplň a ani nemôže mať, pretože je v rozpore s prírodou a rozumom. Takže to je umele vytvorený pojem , ktorý podlieha rozmarom hocikoho, alebo chorobnému vrtochu hocikoho. Tak napríklad v Indii žena jemných mravov zakrýva si tvár a prsia a necháva svoje nohy od bedrovej časti nadol nahé .V zemiach obývaných nevinnými divochmi jemnocitná Európanka čoskoro si privykne k úplnej nahote domorodcov a prestane ju to urážať. Vysoko kultivovaný francúzsky barón a barónka - ktorí neboli v príbuzenskom pomere - po stroskotaní lode v devätnástom storočí boli vyplavení na neobývanom ostrove vo svojich nočných úboroch .Hanbili sa iba jeden týždeň. Potom im ich nahota už nevadila a čoskoro prestali na ňu myslieť.
Ak ste nikdy nevideli oblečeného človeka , - o nič ste neprišli.

Tak , teraz aby sme pokračovali s biblickými čudáctvami. Iste si pomyslíte, že hrozba potrestať Adama a Evu pre ich neposlušnosť nebola vykonaná, pretože oni sa sami nestvorili a teda nestvorili si ani svoje vlastnosti, svoje žiadosti a slabosti a neboli oni teda ani zodpovední pre svoje činy. Iste vás prekvapí, že hrozba bola splnená.. Adam a Eva boli potrestaní a tento zločin nachádza svojich obhajcov až po dnešné dni. Rozsudok smrti bol vykonaný.Ako badáte , tá jediná osoba zodpovedná za prečin tých dvoch ľudí unikla pred trestom a nie len to, ale stala sa vykonávateľom trestu tých dvoch nevinných.
V mojej a vo vašej krajine ( v "pekle") máme výhodu, že si môžeme robiť žarty z takéhoto druhu morálnosti,ale tu(na zemi ) by to bolo veľmi nevhodné. Veľa ľudí tu má schopnosti rozmýšľania, ale nikto z nich ich nepoužíva vo veciach náboženstva.Najviac vyspelé mysliace osoby vám tu povedia , že keď človek počal dieťa, že je povinný starať sa o ne s láskou, ochraňovať ho pred poškodením, zabraňovať jeho ochoreniu, obliekať ho , kŕmiť ho, znášať jeho extravagancie, nepoložiť na neho ruku, iba v láskavosti a v záujme jeho dobra a nikdy sa voči nemu nedopustiť nezmyselnej krutosti . Konanie Boha voči jeho pozemským deťom v deň a noc sú pravým opakom tohoto. Napriek tomu tie najlepšie hlavy tu vrelo schvaľujú tiet zločiny, trpia ich a ospravedlňujú ich. S pohoršením odmietajú pokladať to za zločin akonáhle sa ho dopustil ON. Moja a vaša krajina ("peklo") je zaujímavá, ale niet v nej nič takého, čo by bolo z polovice tak zaujímavé ako ľudská myseľ.

Tak teda dobre, Boh vyhnal Adama a Evu zo záhrady a napokon ich zavraždil. To všetko za to, že neposlúchli rozkaz, ktorý nemal právo vydať. Ale ON sa pri tom nezastavil, ako hneď uvidíte. On má pre seba jeden morálny kód, ale celkom iný pre svoje deti. Od svojich detí žiada, aby konali spravodlivo- a láskavo- s tými čo urobia priestupok a odpustiť im sedemdesiat sedem krát. zatiaľ čo on sám nekoná ani spravodlivo, ani láskavo proti nikomu a neodpustil ani takým ignorantom a nerozmýšľajúcim - akými boli tí prví dvaja mladí ľudia na svete aj keď išlo v podstate o ich prvý maličký priestupok. Vôbec im nepovedal:" tento krát môžete ísť slobodne po svojom, dám vám ešte jednu šancu"

Naopak! Rozhodol sa potrestať aj ich deti , až po koniec vekov a všetkých časov. To všetko pre bezvýznamný priestupok, ktorého sa dopustili iní, ešte predtým než sa tie deti narodili. A naprik tomu ich trestá. Zhovievavo? Vôbec nie- ukrutným spôsobom.
Iste by ste nepredpokladali, že takýto typ osobnosti dostáva veľké chválorečenia.. Nemýľte sa: Tunajší svet ho volá Vše-Spravodlivým , Vše-Dobrotivým,Vše-dobrým, Vše-Milosrdným, Vše-Odpúšťajúcim, Vše-Pravdivým, Vše-Milujúcim a zdrojom celej morálnosti. Takéto sarkazmy sa tu vyslovujú každodenne- po celom svete. Ale nie ako vedomé sarkazmy. Myslia ich celkom vážne,- vyslovujú ich bez akéhokoľvek posmešku na tvári.

ŠTVRTÝ až ŠIESTY LIST         TRETÍ LIST         DRUHÝ LIST

                     DOMOV

(Poznámka : preklad je doslovný - iba grafické a farebné zvýraznenie textu urobené redakciou)