O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

PUBLIKÁCIE- DOBRÉ- NAŠE     

VYDAVATEĽSTVO  R: ŠKODA                         

         DOMOV

SAMIZDAT  J.RESH
Pozri tiež Špeciálna aktualizovaná Web strana : http://www.jozefresch.zm.sk

Jozef  Resch  
   PREHLAD SAMIZDATOVEJ  TVORBY   
1994 1999  

POCTA SOFOKLOVI  A EURIPIDOVI   
Text spomienkového programu k 240  ročnémuvýročiu úmrtia Sofokla a Euripida.  
1994, 40strán.  

DEDIČSTVO  ANTIKY A KRESŤANSTVO   
Publikácia populárnou formou približuje  čitateľovi antické pramene filozofického materializmu, racionálnej etiky  a svetského humanizmu. Má byť orientačnou pomôckou pre každého, kto sa  nemôže, alebo sa nechce stotožniť s náboženskými predstavami pri voľbe  svojho svetonázoru a životných postojov. 1998, 72 strán, ilustrované.  

POLITICKÝ  GULÁŠ Z ANTICKEJ KUCHYNE   
Satiricky ladené reflexie na niektoré  vnútropolitické problémy a udalosti u nás vo svetle antických názorov a  skúseností. 1997, 32 strán, ilustrované.  

MYŠLIENKY  STARÝCH GRÉKOV   
Výber z myšlienok starogréckych filozofov,dramatikov, básnikov a prozaikov. Úvodná štúdia naznačuje širšie súvislosti  v kontinuite európskeho myslenia od antiky po dnešok. Kniha je doplnená  základnými údajmi o živote a diele citovaných autorov.1999, 108 strán,ilustrované.  

NAD LISTAMI  APOŠTOLA PAVLA  
Odraz antickej filozofie a literatúry  v listoch apoštola Pavla z pohľadu dnešného čitateľa - ateistu. 1998, 20  strán, ilustrované.  
Text bol publikovaný v Spravodaji  spoločnosti PROMETEUS, čís. 1/1999 a 3/1999, internet http://www.jhm.sk/prom/prom.htm  

TIENE MILÉNIA-VIERA  NEVERIACICH  
Úvahy a reflexie, inšpirované prípravami  cirkevnej hierarchie na oslavy jubilejného roku 2000. Historická konfrontácia  antických a kresťanských tradícii v európskej kultúre.  
1999, 38 strán.  

NEBOJTE SA  DESKRIPTÍVNEJ GEOMETRIE !  
Názorná deskriptívna geometria pre  začiatočníkov. 1999, textová časť 72 strán, obrázková časť 72 strán.  

Kontaktná  adresa:   
Ing. arch.Jozef RESCH Šándorova 15   
821 03 Bratislava   
 

Domovská stránka (Homepage)Spoločnosti Prometheus

HVRŠ,Humanistické vydavateľstvo Rastislav Škoda
Edícia- K teórii a praxi humanistickej výchovy


e-mail: RastSkoda@t-online.de

Číslo 41 -jan 2004

Číslo 40 - nov 2003

Číslo 39 - sept 2003

Číslo 38 - júl 2003

Číslo 37 - máj 2003

Číslo 36 - marec 2003

Číslo 35 - január 2003

Číslo 34 - november 2002

Číslo 33 - september 2002

Archív Zošitov humanistov

Zošity humanistov dostať v kníhkupectve Artforum na Kozej ulici v Bratislave, alebo sa možno prihlásiť za odberateľa vo vydavateľstve

Číslo 35,január 2003
-Michal Holováč:Súkromné šialenstvo(báseň)
-Piotr Stanski: Podpaľači Krista kráľa (v Poľsku)
-Július Krajčí:Čítanie, ktoré núti uvažovať(slovenský autor o škodlivosti biblie)
-Martine Gozlan:Šiitský Luther vzrušuje ajatolláhov  (v Iráne sa šíri sekulárny islam)
-Adam Roman: Prírodné vedy a kresťanstvo. 1. Evolúcia  (o postoji slovenských vedcov k náboženstvu)
-Ignacio Ramonet:Sociálna vojna   (o zúfalstve najchudobnejších nad nespravodlivosťou sveta)
-Frank Bruni: Grécki kňazi by sa radi zbavili ortodoxného vzhľadu  (o predpotopných sutanách kňazov)
-Mark Hertsgaard:Tieň orla   (Američania o sebe medzi sebou)
-John Lancaster:Nedostatok neviest v Indii  (neuveriteľné: v Indii chýba 50 miliónov žien na vydaj!)
-Babu Gogineni:Levi Fragell vztyčuje v Nigérii Sviecu slobody  (postoj ateistov k škandálu okolo voľby kráľovnej krásy 2002)
-Jörg Friedrich:Nemecko v daždi bômb   (bolo bombardovanie Drážďan vo februári 1945 zločinom?)
-R. Š.:Dilema ideológov demografie  (veľa detí nezaistí naše penzie, kým naši politici nezaistia zamestnanosť)
a mnohé krátke zaujímavosti. 

Číslo 34,november 2002
-Theodor Noeldeke:Ako vznikol Korán
-Emanuel Eckardt:Dvojitý pápež
-Nie v našom mene!
-Adam Roman: Zamyslenie nad pastierskym listom kardinála Korca
-Marion Sonnenmoserová:Bezverci a sexualita
-Križiacke ťaženie proti rovnakopohlavným partnerstvám
-Rastislav Škoda: Prečo nie Palestínsko-Jordánsky štát!
-Ignacio Ramonet:Vazalstvo
-Ateisti všetkých krajín, spojte sa!
-Hervé Dieux:Prenos chudoby v Portugalsku
-Johan Ziegler:Skupinový portrét zo Svetovej banky
-Náhodná súvislosť čísiel
-Lionel Richard:Neslušná rehabilitácia Leni Riefenstahlovej
-Aachenská cena mieru 2002
-Drobnosti

Číslo 33,september 2002
-George Beazy:Templeton ponúka milión USD za dizajnéra
-Thomas W.Clark:Spiritualita bez viery
-Free Inquiry a internet:Konšpiračná teória o udalostiach 11.9.2001
-Čínska architektúra - garant bohatstva
-Ignacio Ramonet:Vykorisťované deti
-G.S.Paul:Viera a neviera v Amerike
-Serge Hallimi:Keď ľavica nie je socialistická...
-Kaz Dziamka:Poľský experiment s teokraciou
-Gallup:Názory Američanov na bibliu
-Jochen Reiss a Bernd Hadler:Seizmograf klamstva
-Paul Kurtz:Prečo by nie Palestínsko-Jordánsky štát?
-Gregory S.Paul:Sekulárna revolúcia obišla Ameriku- zatiaľ
-Peter Singer:Kresťania, boháči a ťavy
-Richard Dawkins:Výzva ateistom

PUBLIKÁCIE : RESH                           

VYDAVYTEĽSTVO ŠKODA         

DOMOV