O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

3. ) POTOPA SVETA

TITUL                            DOMOV

Vráťme sa teraz k OBROM, čo obcovali s ľudskými dcérami, a tieto im potom rodili obrov.(Gen 8:2, a 8:3-4 ) (Pôvod týchto obrov je nejasný, biblia však ODLIŠUJE SYNOV BOŽÍCH a DCÉRY ĽUDÍ , ( čo spolu obcovali ) a Boh v tom videl ľudskú neresť. (Gen 8: 6-8 ) oľutoval Pán, že stvoril na zemi človeka a bol skormútený v srdci a riekol: (Prvá zmienka o anatómii Božského tela , ktoré teda má srdce ako ľudia ) „Vyničím z povrchu zemského ľudí, ktorých som stvoril: človeka a zvieratá, plazy a vtáctvo nebeské, lebo ľutujem, že som ich učinil Len Noe našiel milosť u Pána.( Gen 6:8 )

(Gen 6:14-16 )Tu riekol Boh Noemovi…..Urob si koráb z cyprusového dreva , v korábe urob priehradky a vymaž ho znútra i zvonka smolou.. A takto ho vystav: 300 lakťov bude jeho dĺžka , 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola…. urob spodné, stredné a vrchné poschodie…. (Gen 6: 18 ) … do korábu vojdeš ty, tvoji synovia (=Sem, Cham a Jafet ), tvoja žena a ženy tvojich synov s tebou. a z každého druhu živočíchov do korába vezmeš po jednom páre, žeby sa s tebou zachovali na žive, a to samca i samicu. (Gen 6: 20- ) Do korábu vojdú s tebou zo všetkých vtákov podľa svojho druhu a plazov podľa svojho druhu po dvoch, aby mohli žiť ( Gen 6: 21 ) Ty však zober so sebou z každého jedla, čo sa jedáva , a vezmi ho so sebou! To bude tak tebe ako aj im za pokrm.. (Gen 6: 22. ) A Noe urobil všetko tak ako mu prikázal Boh .

A potom upresnenie nákladu: (Gen 7 : 2 ) Zo všetkých čistých zvierat vezmi po sedem samcov a samičiek , zo zvierat čo sú nečisté, po dvoch, samca i samičku.. I z nebeského vtáctva vezmi po sedem samcov a samičiek , aby sa zachovalo na živé semä na celej zemi.( . Gen 7: 5 ) I urobil Noe všetko tak ako mu rozkázal Pán ( Gen 7: 11-12 ) V šesťstom roku Noemovho života , druhého mesiaca , sedemnásteho dňa toho mesiaca vyvalili sa všetky pramene veľkej hlbočiny a nebeské struhy sa otvorili.. A na zemi pršalo za štyridsať dní a štyridsať nocí ( Gen 7: 20 ) Voda prevyšoval o 15 lakťov hory, ktoré pokrývala ( Gen :7: 22 )Všetko čo malo v nozdrách dych života zahynulo. ( Gen 7: 24 ) A vody ovládali zem ešte za 150 dní ( Gen 8 : 4- 5 )… po uplynutí 150 dní vôd ubudlo, a v siedmom mesiaci, v sedemnásty deň mesiaca zastal koráb na vrchu Ararat. ( Gen 8 : 6 ) Keď uplynulo 40 dní, Noe otvoril okno, korábu … a vypustil krkavca.. Po ňom vypustil holubicu… A keďže holubica nenašla miesto kde by jej noha odpočinula, vrátila sa k nemu naspäť. ( Gen 8 : 10-12) Potom počkal ďalších 7 dní…. holubica priletela… v podvečer… v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť . … čakal však ešte ďalších 7 dní … a holubica sa nevrátila.

Všetko sa teda šťastne skončilo ( Gen 8: 17)… a tu ďalší Boží pokyn: Vyveď všetky druhy živočíšstva…, aby sa množili a napĺňali zem a ďalej (Gen 9 :1 ) „ Ploďte a množte sa a naplňte zem !…“.

Potom nasleduje zmluva Pána s Noemom a na znak zmluvy… (Gen 9: 13 –14 ) Oblúk svoj umiestňujem medzi mnou a zemou…. … keď sa zjaví dúha , vtedy si spomeniem na svoju zmluvu .

Ak by sa mali kriticky analyzovať čo i základné prvky tohoto rozprávania , mohla by z toho byť objemná kniha. Preto bude treba vyzdvihnúť aspoň základné protirečenia (Spracované volne a doplnené podľa INTERNET/ http:web2airmail.net/capella/aguide/noah.htm.)

Úvodom treba konštatovať, že podľa tohoto rozprávania celé živočíšstvo, žijúce v SÚČASNOSTI na zemi, vrátane človeka , ako aj všetko lietajúce zachránil Noe na svojej bárke. Preto pozrime sa najprv na to:

l Aký objem živého materiálu musel Noe nalodiť.(9)

Dnes poznáme dvadsať miliónov živočíšnych druhov, odhad takých čo nepoznáme je sto miliónov druhov. Z tohoto počtu na zemi (a vo „vzduchu“ ) žijúcich druhov je 12 miliónov 435 tisíc druhov ( ak nerátame tie druhy, čo ešte nepozná súčasná veda. )

DOTERAZ ZNÁME

NA ZEMI ŽIJÚCE DRUHY: počet druhov

Hmyz: ……………………………. 963,000

Huby ……………………………….. 100,000

Pavúky……………………………… 75,000

Červy………………………………….. 2,000

Vtáky………………………………… 10,000

Plazy a obojživelníky:………………… 10,000

Cicavce…………………………………4,500

Nematodes (hlísty)………………… … 25,000

Baktérie ……………………………. … 4,000

Ak rátame, že z každého musel Noe zobrať aspoň jeden pár, ba z čistých zvierat až sedem párov vychádzajú astronomické cifry…teda niečo okolo minimálne dvadsaťpäť miliónov alebo VIAC - živočíšnych jedincov.(najrôznejšej veľkosti od ultramikroskopických virusov počnúc až po zvieratá veľkosti slona

Ako je možné, že drevená loď , bez kovovej konštrukcie vydržala náklad dvadsaťpäť miliónov menších i väčších zvierat spolu s ich potravou na takmer 250 dní ?

lJe tu problém ako toto všetko nahnal (vrátane vtákov do svojej lode)

lMnohé z týchto druhov žijú výhradne v ďalekých oblastiach, Antarktíde, Austrálii, na americkom kontinente a podobne. Ako sa k nim dostal a ako ich priviezol?

lVeľká časť baktérií sa neudrží vôbec mimo tela hostiteľa- rovnako ako parazitické hlísty, malária a iné. Z baktérií sem patria iste aj tie čo zapríčiňujú syfilis, týfus, škvrnitý týfus, mor ,lepru , tuberkulózu a množstvo ďalších ( ak už nehovoríme o vírusoch , medzi inými o HIV víruse , zapríčiňujúcom AIDS, o detských vírusových infekčných chorôb, atď.) Ak sú dnes tieto medzi nami , jediné vysvetlenie je , že si ich Noe a jeho rodina pravdepodobne naočkovali NA SEBA a tak odovzdali budúcim generáciám. Ľudských pasažérov na loďke bolo málo., na každého z nich by vyšlo mnoho stoviek (ba až tisíce) naočkovaných infekčných chorôb, medzi nimi aj syfilis , lepra , AIDS , mor a podobné.!! Mohli to „v dobrom zdraví“ prežiť keď niektoré z týchto chorôb sú ešte aj dnes smrteľné a zabíjajú svoje obete už behom niekoľkých dní ?

lTých dvestošťyridsať dní , čo boli na ceste, museli zabezpečiť zásobenie všetkého živého, čo prevážali ( Viete koľko zožerie jediný slon, alebo africký hroch potravy za deň ? ). Kde to uskladnili, keď bárka bola tak veľká, že by sotva stačila na jeden väčší kurín .

lOpísaná veľkosť korábu 300x50x30 = 5030 lakťov kubických ( v metroch nie celá polovica = 2500m3 )

lKto kŕmil tých dvadsaťpäť miliónov až tridsať miliónov drobných i väčších zvieratiek každý deň a kto odstraňoval ich trus? ( Na ten malý počet ľudí, ktorí boli na loďke je to trocha veľa! – a to dokonca po celý čas 244 dní – teda vyše 8 mesiacov !)

lNiektoré pozemské i lietajúce zvieratá sa navzájom požierajú ( na príklad tiger, krokodíl, orol, požierajú iné živočíchy. atd.), preto ak ich chcel v bezpečí zachrániť pre budúce generácie , musel ich izolovať v klietkach. Kde toľko klietok vyrobil a kde ich umiestnil ?

Ešte trocha trpezlivosti - blížime sa ku koncu:

lKde nabrala holubica čerstvú olivovú ratolesť , keď predtým neostalo na povrchu zeme nič, všetko bolo zatopené ( za osem mesiacov olivovníky dávno zahynuli ).

lKeď konečne Pán dal rozkaz Noemovi, aby vyviedol všetky druhy živočíšstva … aby sa množili a naplnili zem ako ich dopravil Noem za polárny kruh (ľadové medvede, tučniaky ) , alebo do Austrálie (klokany ).

lNo napokon je tu HLAVNÝ problém a to je INBREEDING, o ktorom už bola reč. rozmnožovanie druhu krížením z JEDNOHO PÁRU JEDINCOV , alebo medzi blízkymi pokrvnými príbuznými v mnohých generáciách za sebou nie je možné, pretože dochádza k degenerácii, neplodnosti potomstva a zániku rozmnožovacieho reťazca.

Isté je že geologický prieskum , ktorý dnes v podmienkach modernej vedy má neodškriepiteľné výsledky, NEPREUKÁZAL za posledných šesť tisíc rokov žiadne potopy väčších rozmerov. ( tobôž nie svetové! ) Teda mytologické povesti o potope, ktoré nie sú ojedinelé a existovali už dávno pred napísaním biblie sa zakladajú na menších lokálnych záplavách ( ktoré zanechali stopy, umožňujúce odhadnúť aj zanedbateľné škody, ktoré pôsobili. Ak pri týchto boli vôbec nejaké ľudské obete , tak boli minimálne .)

Ak berieme do úvahy biblický údaj, že potopa vznikla, keď mal Noe 600 rokov (!?), môžeme tento údaj prerátať na náš letopočet: Podľa genealógie Noe sa narodil 1056 rokov po „stvorení sveta“.

Ak mal v čase potopy šesťsto rokov, potom potopa bola v r. 2400 pred n. l. V tom čase Egyptská civilizácia – BOLA V PLNOM ROZKVETE ! , čo je historicky dokázané. ( O potope sveta sa Egypťanom ani nesnívalo ! ). A tu sa práve dostávame k podstate veci:

Postava Noemova a celé rozprávanie o potope je prevzaté  z GILGAMEŠOVHO eposu, ktorý sa tradoval v Mesopotámii.( Patri do toho aj rozprávanie o stavbe lode, ako sa nalodili zvieratá, o vypustení vtákov na konci potopy, ba dokonca aj črta o dúhe- všetko toto je v Gilgamešovom rozprávaní o potope.. Gilgamešové mýty kolovali dávno predtým, než starí Hebrejci napísali Bibliu.

Vyplýva záver:

IDE O MÝTUS, KTORÝ ODZRKADLUJE PREDSTAVIVOSŤ JEJ TVORCOV, AVŠAK NIE SKUTOČNOSŤ

 

TITUL                              DOMOV