SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O jednej sekte
Čo hovoria katolíci o OPUS DEI - aká je to organizácia?

III. ČASŤ

ČINNOSŤ OPUS DEI - pokračovanie

Teológ Urs von Balthazar sa vyjadril: "Niet pochybností, že Opus Dei je prejavom fundamentalizmu v cirkvi... držia vysoké pozície vo vládach, bankách, vydavateľstvách, časopisoch, novinách... (zvýraznené pri preklade) nedá sa zaprieť, že založenie Opus Dei bolo poznačené Frankovou diktatúrou, a v tomto prostredí hnutie vzniklo." Cirkev prosí o odpustenie za to, že mlčala v prípadoch porušovania ľudských práv, avšak nehovorí nič o svojom mlčaní počas krvavého režimu Franka, ani že Escrivá a Opus Dei nadržiavali Frankovmu režimu.

– Ďalšia čudná udalosť bola keď pápež Ján Pavol II. kľačal pri hrobe Escrivovom. Prečo? Je to výsledok stáleho lobovania Opus Dei? Podľa protokolu pápež smie kľačať len pri hrobe kardinála! Je znepokojujúce vidieť ako dôležité oddelenia Vatikánu sú požierané členmi Opus Dei (na dôvažok k úradovni pre kanonizáciu), patria sem aj komunikácia a financie.

– Táto sekta je -vraviac z psychologického stanoviska - nesmierne nebezpečná, vznikajú časté prípady psychických porúch. Osobnosť sa deformuje, pretože žijú podľa pravidiel, ktoré vytvorila chorá myseľ Escrivova (1). Biskup Opus Dei Xavier Laurizaca, ktorý napísal úvod k Escrivovmu dielu: "Cesta" skončil v blázinci. Otec Arrupe si myslel, že prípad Escrivu patrí psychoanalýze, pretože Escrivove sexuálne posadnutosti sa často dostavovali. Catrmen Tapia, bývalá členka Opus Dei a autorka knihy "Čo je za prahom - Život v Opus Dei", hovorí o tom, čo rozprával Escrivá o jednej členke - dievčine, ktorá jej tajne nosila korešpondenciu. "Stále sa musela bičovať. Stiahni jej sukňu, strhni jej nohavičky a daj jej po riti!! Po riti!! Pokiaľ nezačne hovoriť,. Donúť ju, aby hovorila!!! (zvýraznené pri preklade) Iná črta megalománie bola, že sa prirovnával ku Kristovi keď si naverboval 12 spolupracovníkov - tak ako 12 apoštolov nášho Pána - aby začal "dielo Boha" (Opus Dei), na ktoré sa pozeral ako božiu prácu. Toto je bohorúhačstvo keď výplod svojej chorej mysle vydáva za božiu prácu.. Musí sa zobrať do úvahy, že Escrivá de Balaguer bol duševne chorý človek, ktorého vykoľajená doktrína poslala aj ďalších ľudí do psychiatrických nemocníc (ako dobre známy prípad Tudelu, bývalého ministra zahraničia v Peru). Skrátka dosiahli uznanie Vatikánu, pretože písali iba to čo bolo pre Vatikán najprijateľnejšie. Ich neblahá stránka ostala v tieni utajovania.

V Peru je najnápadnejším členom kardinál Cipriani, nehanebný priaznivec Fujimori-Montesinos-kovej diktatúry, pretože Opus Dei dostával mnohé privilégia od nich, a pre fašistickú povahu Opus Dei. O Cipriani-ovi treba vedieť (tieto veci sú v Peru dobre známe cez média):

– že povedal: "Ľudské práva sú HOVNO" (v origináli bullshit = býčie hovno - Angličania takto vravievajú tomu, na čo Slováci používajú jediné slovo).

maril charitatívnu činnosť kardinála Vargas Alzamora v Hogar de Cristo (inštitúcii pracujúcej pre chudobné deti a starších ľudí) používajúc svoj vplyv na diktatúru. Brat kardinála Vargasa obvinil Ciprianiho, že sa pokúšal zmocniť sa fondov tej inštitúcie. Cipriani tiež zasahoval proti Karmelitánskym mníškam v Cajamarkca a nechal zrušiť ich charitatívnu. Reštauráciu Stalo sa to v nesmierne chudobnej oblasti! Každý kto marí charitu je proti Bohu!

– Jeho spôsob vyjadrovania je nehanebný, plytký, ako to dokázal vo vysielaní "vladivideo" (jedno z Montesinových korupčných videí) Cipriani tam vyslovoval hrozné nadávky.

Podporoval rozsudky smrti.

Dopúšťal sa bohorúhačstva keď povedal, že "kanál 4 rozosieva také svetlo ako Boh" (Kanál 4 podporoval diktatúru Montesinos-ovu, najväčšieho vraha v dejinách Peru, ktorý sa dopúšťal aj mučenia ľudí, korupcie, obchodovania drogami a zbraňami. Tento televízny kanál vysielal aj nemorálne programy.)

– Britská novinárka Sally Bowen napísala že Cipriany vpašoval mikrofóny ukryté v krucifixe do japonského veľvyslanectva, čo skončilo masakrou MIRTA odbojárov, ktorí sa už vzdali; toto potvrdil aj japonský diplomat Hidataka Ogura.

– List nebohého kardinála Vargas Alzamora je dôkazom, že Cipriani je luhár.

– Cipriani porušuje ôsme božie prikázanie svojimi lžami, porušuje aj prvé božie prikázanie, tým že odmieta Boha, a tým že je zlým príkladom, že je rúhačom. Porušuje druhé Ježišove prikázanie, tým že opovrhuje svojimi blížnymi.

– Vystupoval na ochranu diktátora Montesinos-a, keď vyzýval k "zdržanlivosti" po tom čo priekupník s drogami odhalil, že tento bol zamotaný do týchto špinavých obchodov.

– Nabádal vládu, aby potláčala slobodu tlače navrhujúc "kontrolu kvality tlače".

Aby chránil Fujimori-ho volebné podvody v r.2000 urážal Americkú komisiu ľudských práv vraviac: "dúfam, že ste neprišli na to, aby ste šírili fantázie, ale na to aby ste potvrdili, že tu je sloboda a rešpekt. Toto povedal vtedy, keď bolo každému už jasné, že diktatúra Fujimori-Montesinos nerešpektuje žiadnu inštitúciu.

Bol proti tomu, aby CIRKEV v Peru prevzala úlohu sprostredkovateľa vo vážnej kríze vzniknutej volebnými podvodmi ( pretože vedel, že cirkev v Peru by bola konala na základe znalosti pravdivých skutočností). Vyjadroval sa ako ignorant, spolu s kňazom Mc Gregor-om tvrdili, že cirkev sa nesmie miešať do politiky. Avšak dejiny dokazujú, že cirkev v kritických prípadoch dokázala predísť násiliu svojím zásahom, napríklad v kríze medzi Chile a Argentínou; Svätý Vincent Ferrer bol jedným zo sprostredkovateľov v kríze o korunu v Aragóne. Cipriani však odporuje sebe samému, pretože sa zúčastnil škandalóznym spôsobom v politike keď bránil fujimoristický režim, hoci jeho povinnosťou bolo protestovať proti zločinom a mučeniu ľudí. Po páde diktatúry vyzýval národ na odpúšťanie a zmierenie, namiesto toho, aby trval na súdení mafie Fujimori-ho pre ich vraždy, obchody s drogami a so zbraňami, terorizmus, široko rozvetvené korupcie, aby to slúžilo príkladom pre mládež. Ak by Peru docielila spravodlivý súd, tento vysoký ideologický obhajca režimu by musel byť odsúdený tak ako v Nemecku boli odsúdení nacisti.

Zneužíval kazateľnicu, aby útočil na každého, proti komu mal námietky. V Ayacucho útočil z kazateľnice na všetkých vládnych úradníkov, ktorých neustanovil on sám. (Oni dvaja spolu s Fujimorim držali v rukách politickú moc.) Je to dôkaz jeho amorálnej túžby po moci, ktorú sa naučil od Escrivu.

– Hnevá sa na homosexuálov, odsudzuje ich a tvrdí, že neboli stvorení podľa božieho plánu.

– Napriek svojmu grotesknému správaniu, nestrpí žiadnu kritiku. Kritikom odpovedá pohŕdavo a cynicky, bez priznania svojich úchyliek, alebo bez oľutovania a tvrdí, že takáto kritika je útočenie na cirkev. Keďže je členom Opus Dei, odpovedá takto v zmysle zásad Opus Dei, podľa ktorých každý kto s nimi nesúhlasí sa pokladá za marxistu, alebo menejcenného. Vymývanie mozgov znemožnilo Ciprianiho schopnosť niečo analyzovať. Nemá žiadnu etiku, morálku ani rešpekt pre seba a pre iných. Nebudeme sa čudovať ak skončí na psychiatrii.

KDE MÔŽE OPUS DEI ZVERBOVAŤ VÁŠHO SYNA, BRATA ALEBO PRIATEĽA?
V bežných skupinách na farnostiach, školách, univerzitách, na pracoviskách, atď. (v Peru sú výukové strediská kontrolované nimi tieto školy - Alpamayo, Salkantay a Santa Margarita, Universidad de Piura, Escuela Montemar, stredná škola Santa María je tiež dôležité miesto pre ich verbovania nováčikov) . Spočiatku nikdy neprezradia, že sú členmi Opus Dei, vravia iba, že sú katolíci, "až kým obeť nepadne do klepca".

AKÝ JE NAJLEPŠÍ SPÔSOB AKO SA ICH ZBAVIŤ?
Musíte byť na pozore, treba im povedať, že ste čítali o nich túto našu správu, že ste presvedčení o tom že Opus Dei je škodlivá organizácia, že nikdy neuveríte ich lžiam a polopravdám.

POZOR! Je dobré opýtať sa občas Vašich neplnoletých detí, či sa rozprávali s niekým o náboženstve a o čom to bolo. Pokiaľ nie sú Vaše deti dospelé, nemali by nič skrývať pred svojimi rodičmi. Opus Dei naopak nabáda deti, aby zatajovali svoje konanie pred rodičmi, je tu teda riziko, že môžu pred rodičmi utajovať veľmi vážne veci, ktoré proti ním kujú iní dospelí. Percento ľudí v tejto náboženskej sekte je pomerne malé, sú medzi nimi však aj nenápadne sa správajúci pobožní ľudia, čo uľahčuje verbovanie nováčikov.

ČI UŽ VERÍTE V BOHA ALEBO NIE UROBÍTE DOBRE AK S OBSAHOM TEJTO STRÁNKY OBOZNÁMITE ČO NAJVIAC ĽUDÍ

Poznámky:

(1) Ďalší dôkaz násilia a duševnej choroby Escrivu je tento odsek vybraný z knihy, ktorú napísala Carmen Tapia "Potom pán Escrivá začal chodiť sem a tam, veľmi úzkostlivý a rozhnevaný, celý červený a zúrivý a vravel: "Nerozprávajte o DIELE ani o Ríme s nikým. Ja, José Maria Escrivá de Balaguer, ja, ktorý držím tlač celého sveta vo svojich rukách (zvýraznené pri preklade) - vraviac toto rukami gestikuloval tak, že znázorňoval "celý svet"- verejne vás zneuctím, a vaše meno sa objaví na prvých stránkach každých novín, pretože sa o to osobne postarám. Takto vás zneuctím pred ľuďmi aj pred vašou vlastnou rodinou!!!" (...) A pozerajúc priamo na mňa so zastrašujúcim hnevom, približoval sa ku mne s pohybmi svojich rúk, ako by ma chcel udrieť a potom zreval: Ste zlá žena, úskočná žena! Maria Magdaléna bola hriešnička, ale vy? Vy ste počítač (komputer). Ste počítač so svojimi nemorálnosťami a neslušnosťami!!! Ste korupčníčka!!! Viem všetko!!! VŠETKO!!! DOKONCA TÚ ZÁLEŽITOSŤ TOHO CERNOCHA Z VENEZUELY!!! Ste hrozná! VZALI STE SI DO SVOJEJ HLAVY TOHO ČERNOCHA!!!"

BIBLIOGRAFIA (Prečítaj si to ako aj ďalšie pramene, predstavujúce vážne prieskumné práce.)

Magno Sosa: Cipriani, el Teólogo de Fujimori, Lima, 2000.

Carmen Tapia: Tras el Umbral, una Vida en el Opus Dei, Madrid, 1994, Ediciones Espana.

Jesús Ynfante: La prodigiosa aventura del Opus Dei-Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, París, 1996, Ediciones Ruedo Ibérico.

Noviny:

La República, Lima, viaceré čísla, 2000-2001.

Liberación, Lima, viaceré čísla, 2000-2001.

(Najznámejšie noviny v Peru, El Comercio, sa vyhýbajú písať proti Opus Dei, pretože táto sekta nasadila do redakčnej skupiny pre náboženstvo svojho člena.)

Zaujímavé stránky na webe:
www.mond.at/opus.dei (anglicky)
http://www.geocities.com/racozel/opinion/opusdei.html (španielsky)
http://stucchi.tripod.com/politica/jlct.htm (španielsky)
http://www.sig.egss.ulg.ac.be/fchd/CAPRI/CAPRI_OpusDeiMondDipl.9.95.html (francúzsky)
http://users.skynet.be/sky73819/opusdei.html (anglicky)(English)
http://www.webislam.com/07_11_01.htm (španielsky)
http://www.monde-diplomatique.fr/1995/09/NORMAND/1804.html (francúzsky)
http://www.reseauvoltaire.net/dossiers/fichiers/ue-autriche.htm (francúzsky)
http://www.chez.com/vap/info/debapt/lobby.htm (francúzsky)
http://www.geocities.com/puntovista/punto3/opdei.html (španielsky)
http://www.takingfive.com/opus_dei_1.htm (anglicky)
http://www.multimania.com/tussier/opusdei.htm (francúzsky)
http://www.jeux-descartes.fr/OpusDei.htm (francúzsky)
http://www.el-mundo.es/2000/03/14/sociedad/14N0078.html (španielsky)
http://www.rebelion.org/opinion/roitman140201.htm (španielsky)
http://sudinero.elmundo.es/1997/05/02/sociedad/02N0054.html (španielsky)
http://www.worldmissions.org/Clipper/Catholics/ThePapalUnderground.htm (anglicky)

Pomôžte kresťanom, modlite sa za nás.

I. časťII. časťKoniec III. časti(Pokračovanie)


(Preložil a zostavil: Redakčný kruh SKEPTICI)
Ďalšie časti

I. časť
II. časť
III. časť


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk