SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
O jednej sekte
Čo hovoria katolíci o OPUS DEI - aká je to organizácia?

II. ČASŤ

ČINNOSŤ OPUS DEI

Táto časť sa zaoberá metódami, históriou, korupčnou podstatou; politickou a ekonomickou mafiou, hlavnými predstaviteľmi v Peru, ich fašistickou podstatou, ich vzťahmi s diktatúrami po celom svete a s Unidad Nacional v Peru (politická skupina na čele s pravicovo orientovaným vodcom Lourdes Flores-om). Opus Dei vyvoláva u ľudí sklon k duševným poruchám. Ich aktivity smerujú proti vzdelávaniu. (zvýraznené pri preklade)

Počas prvých rokov boli zaangažovaní v súdnom podvode v nadväznosti na sprisahanie spoločné s Frankovou diktatúrou.. Získali vplyv pre svoje pochlebovanie. Opus Dei sa usilovala o umiestnenie svojich prívržencov na španielskych univerzitách. Veľa profesorov bolo popravených počas občianskej vojny, iní odišli do vyhnanstva. Situácia sa natoľko vyostrila, že univerzity neboli schopné prevádzky. Toto využil Escrivá, ktorý vtedy už naverboval pre Opus Dei priemerných, ba až neschopných profesorov v provinciách a týmito zaplnil vakantné miesta v španielskych veľkých univerzitách. Potom dostal od diktátora Franka protekčne rozpočet na výukové zariadenia ktoré kontrolovala Opus Dei ako aj iné výchovné činnosti. S týmito prostriedkami mohol nakladať ako chcel. Namiesto výberu najlepších profesorov, prijímal členov Opus Dei. Bola to hanba pre vedu v Španielsku, je jasné, že v druhej polovici XX. Storočia neboli v Španielsku žiadni významnejší vedci, hoci sa ich úsilie zameriavalo na výchovu buržoázie. Opus Dei sa však postarala o obrovskú reklamu pre dobrú povesť týchto priemerných až podpriemerných indivíduí. Až doteraz je možné, aby neschopní ľudia dostali titul PhDr.! (Prvý stupeň vedeckej hodnosti.) Opus Dei taktiež ponechávala núdzou postihnutých v nevedomosti, pretože sa obávali , že keď sa naučia myslieť budú sa dovolávať svojich práv. Keď študenti začali skladať básničky, protestujúce proti favorizovaniu členov Opus Dei, táto sekta odpovedala krutým násilím - až zničením oponentov. Navyše, okrem výchovných inštitúcií Opus Dei infiltrovala aj obrovskú byrokraciu Španielska, najmä v kľúčových pozíciách. (zvýraznené pri preklade) Vybudovali ekonomickú veľmoc vďaka výhodám, ktoré dostávali počas dlhých desaťročí Frankovej diktatúry, na ktorej parazitovali a stali sa zakuklenou mocou. Mali dokonca pod palcom celé ministerstvá, kde nasadili svojich členov a sympatizantov. Títo všetci presadili zákony, ktoré pomáhali ekonomickým záujmom ich členov, pomocou technokratickej mafie, ktorá mala v rukách najlepšie platené miesta a vytvárala nové a nové zbytočné dobre platené miesta pre svojich členov. Títo členovia páchali korupcie a nemorálne skutky. Escrivá urobil z Opus Dei štruktúru odkopírovanú od jezuitov, avšak pridal k tomu aj povahu tajnej slobodomurárskej lóže a totalitárnu kvalitu. (zvýraznené pri preklade) Pokiaľ ide o charakter tejto organizácie, je táto Katolícka, fundamentalistická; na nešťastie zobrali z katolicizmu to najtemnejšie kombinované s fašistickým politickým náterom. Preto tak prekvitali počas diktatúr Franka, Pinocheta a Videlu, v Peru mali obrovský vplyv pod diktatúrou Fujimori - Montesinosa, na ich čele stál kardinál Cipriani. Ich tajná povaha im bráni, aby prezradili ich totalitárnu ideológiu. S touto sa postupne oboznamujú iba tí, čo postúpia na rebríčku hodností v Opus Dei. Praktická činnosť ich charakterizujú takto:

Nečestnosť ich hlavného velenia. Opus Dei disponuje obrovským ekonomickým kapitálom. Samotné ich sídlo v New Yorku má cenu 42 miliónov dolárov.

– Počas prvých rokov ich existencie ich základne slúžili na zriaďovanie fašistických organizácií ako "Mladá Európa", na čele ktorej stáli nacistickí militanti a boli úzko spätí s talianskym a španielskym fašizmom.

Nečestné a pokútne verbovanie nových členov. Vyhliadnutému členovi nepovedia, že ide o Opus Dei pokiaľ sa nepresvedčia, že je tento "na mäkko"- mentálne spracovaný. Toto sa nerobí v žiadnej inej katolíckej reholi, ktoré majú svoje jasné a čisté pravidlá. Citujeme "inštrukcie": Dávajte pozor otcovia! Neplnoletí sa navedú na to, aby podpísali záväzok o vernosti k organizácii a zakáže sa im, aby o tom povedali svojim rodičom!" Táto sekta teda zlomí putá dôvernosti a komunikácie medzi rodičmi a ich deťmi. Spoločnosť by mala byť v strehu voči tomuto nebezpečnému konaniu. Samozrejme, že o tomto záväzku neponechajú písomný dôkaz, keďže na túto tajnú procedúru používajú svoju lóžu a takto sa vyhnú problému prezradenia.

Nenávisť voči ženskému pokoleniu (misogynia). Ženy sú podľa Escrivu, menejcenné a opovrhovania hodné, povedal o nich toto: "Vy by ste mali byť ako koberec, na ktorý ľudia môžu stúpať"... "Na ženu treba pozerať ako na bytosť, ktorá nesmie byť osvietená" ... "nie je treba, aby sa učili; je potrebné aby boli utiahnuté" (pravidlo číslo 946). (zvýraznené pri preklade)

– (Zdravotne postihnutí, pozor!) Pre Opus Dei všetci ľudia so zdravotným postihnutím sú menejcenní a nikdy sa nemôžu stať plnoprávnymi členmi (numerary member = zaradený člen) Echevarría, ktorý bol následníkom Escrivu povedal, že postihnuté deti sa takými narodili pre hriešne sexuálne praktiky ich rodičov!

Vymývanie mozgov sa uskutočňuje tak, že napokon člen nevie rozlíšiť hranicu medzi zločinom, etikou a morálkou. Príklady: Jeden z popredných členov Opus Dei v Peru, Rafael Rey ako poslanec snemovne povedal, že nemá výčitky svedomia za to, že sa stretol s Montesinos-om, aby vyslobodil priateľa z Opus Dei, ktorý bol uväznený za to , že spáchal únos psychiatra Mariano Querola. Alebo: Mariano Querol poslankyňa senátu povedala, že protestujúci proti diktatúre (Cuatro Suyos) musia byť zastrelení. Rafael Rey je členom politickej strany "Unidad Nacional", ktorej vodcom je Lourdes Flores. Opus Dei tvrdí, že s politickými stranami nemajú nič spoločné. Napriek tomu Rafael Rey je predlženou rukou Opus Dei v tejto politickej strane. Francisco Tudela, iný poslanec senátu inicioval zákon, ktorý oslobodil od trestnosti Fujimori-ho popravčiu čatu ('Grupo Colina') Fernando de Trazegnies (bývalý minister zahraničných vecí) je obžalovaný zo sprenevery vlastníckych práv na dôležité bane; Luisa M. Cuculiza, Fujimori-ho bývalá najtvrdšia ministerka je obžalovaná z celého radu trestných činov; Blanca Nélida Colán, bývalá generálna prokurátorka bola slepo poslušná Montesinos-ovi; Enrique Chirinos, Domingo Palermo, Fernando Dianderas, Juan Hermoza Moya, Federico Salas, ktorí sa vysmievali ašpiráciám sedliakov z Huancavelican-u a pokúšali sa v rámci ministerstva školstva zmanipulovať činnosť podľa zámerov Opus Dei uskutočnených v španielskom školstve. Počas diktatúry členovia Opus Dei boli všeobecne známi ako otvorení alebo skrytí obhajcovia tohto režimu a boli angažovaní aj v voličských podvodoch Teraz Tudela potrebuje psychiatrickú liečbu, ostatní členovia Opus Dei sú dôležitými podnikateľmi, ako Dionisio Romero, bankár, ktorý mal obrovské profity z Fujimori - Montesinosových zákonov (presne tak ako to robila Opus Dei v Španielsku). Až do konca kolaboroval s vládnou mafiou, dal svoje lietadlo k dispozícii Montesinos-ovi, aby ušiel do zahraničia. Skrátka história Španielska sa zopakovala aj v našej krajine. Musíme však byť ostražití, pretože čakajú iba na príležitosť opäť udrieť, rovnako ako to robia teraz v Španielsku s Aznarom, ktorého, manželka je militantnou členkou Opus Dei.

Iracionálny postoj k hodnotám moderného sveta. Opus Dei stigmatizuje vždy každého ako marxistu, ktokoľvek spomenie ľudské práva a spoločenskú spravodlivosť (Chudák svätý Martin z Porres, ktorý je patrónom sociálnej spravodlivosti v Peru!)

Slepá intolerancia voči všetkým iným presvedčeniam. Kráľovná Alžbeta (pretože je hlavou anglikánskej cirkvi) sa stigmatizovala ako "diabol". (zvýraznené pri preklade) Opovrhujú inými katolíckymi skupinami a šliapu po nich veľmi nemilosrdne.

Zneužívanie informácií. Členia poverení verbovaním nováčikov musia napísať osobitnú správu o každom a túto správu predložiť svojmu nadriadenému (teda dokonalá špionážna metóda) V každej krajine sú členovia, ktorí sú prepašovaní do štátnej informačnej služby ako je SIN v Peru, CIA v USA, títo sú pripravení vykonávať tam svoju špinavú činnosť podľa učenia Escrivu. (zvýraznené pri preklade)

– Odľudštenie, ktoré spôsobí, že vidia ako "nepriateľa", všetkých kto oponuje ich myšlienkam, pokladajú ich za menejcenných a zbavených ľudskej dôstojnosti. Týmto si vytvárajú opodstatnenie pre ich fyzickú likvidáciu. Je to presne ten spôsob myslenia, ako používal Hitler a nacisti. Sám Escrivá učí, že členovia sa musia zbaviť svojho srdca, pocitov a emócií (pravidlo 166, 181, 188); už toto samotné dokazuje, že Escrivá bol psychopat, keďže je typické pre psychopatov, že sa zbavujú svojich pocitov, aby naplnili svoje želania. Takéto učenie môže práve vyprodukovať tak krutých ľudí ako boli nacisti. Escrivove pravidlo číslo 367 poučuje členov, že oni sú krásni a inteligentní ľudia, avšak druhých musia pokladať za menejcenných ako sú zvieratká. (zvýraznené pri preklade) Nabádajú sa, aby pracovali tajne, za chrbtom ľudí (pravidlo 643). Ich cieľom je vyžrať všetky verejné vplyvné miesta a stať sa skupinou ovládajúcou celý svet.

Hlásajú, že kňazi sú vyššie bytosti. Pestujú iracionálny kult osoby Escrivu

Oklieštili hodnoty bratstva. Vyhlasujú, že bratstvo je možné iba medzi členmi Opus Dei. Takéto myšlienky sú nesmierne nebezpečné, pretože anulujú lásku k blížnemu. Na všetkých ostatných ľudí pozerajú iba ako na potenciálnych členov, nepriateľov, alebo diablov.

Uplatňujú podvody, fabrikujú falošné chvály na svojich členov. Ich propagačná mašinéria dostáva pokyny, ako ich členov pretláčať. Escrivá ich učil bojovať za obsadenie riadiacej pozície, aj keby šlo o hlupáčikov (pravidlo číslo 352) "Prosím vás, aby ste sa pretvorili. Dokonca keď ste hlúpi môžete dosiahnuť vysoké postavenie..." Takto vznikajú osobnosti bez hanby, ktoré sa pridržiavajú vysokých pozícií, pokiaľ im na to neprídu a nevyhodia ich, keďže sami nie sú natoľko slušní, aby pripustili svoju neschopnosť.

– Keď člen Opus Dei dosiahne istý stupeň, musí podpísať prehlásenie, ktorým ustanovuje Opus Dei svojím dedičom.

Bežne páchajú trestný čin porušovania súkromia v korešpondovaní, hoci je to podľa zákona zakázané a trestné. V spoločne ubytovaných skupinách nemajú členovia právo na súkromie, riaditeľ môže čítať všetky ich listy, či už došlé alebo odosielané.

Praktizujú triednu diskrimináciu, podľa Indiánskeho spôsobu, podľa ktorého chudobní sú opovrhovania hodní a zapáchajú, preto aj bohatí členovia sa vyhýbajú stykom s chudobnými. Keď zverbujú do svojich radov chudobnú ženu, použijú ju ako slúžku.

– Členovia Opus Dei sa málo učia o etike a morálke, avšak zdôrazňujú fyzické tresty, bičovanie po zadnici je povinné. (Vždy keď s tým skončia musia povedať Escrivove vyhlásenie: "Vaším najväčším nepriateľom ste vy sami, nech je požehnaná bolesť!" Opasky majú pokryté ostňami, držia pôstne hladovky a niekedy spia na zemi. Boli aj takí svätci, ktorí praktizovali fyzické pokánie, avšak tam kde nie je etika ani morálka načo je dobré bičovanie alebo iný vonkajší trest? Mohli by Hitler alebo Montesinos urobiť na niekoho dojem tým, že by sa bičovali?

– Členom sa odporúča , aby nič nehovorili svojim rodinám o svojom zámere vstúpiť do Opus Dei. Na určitom stupni sa dokonca žiada, aby nemali pri sebe fotografie svojich blízkych príbuzných.

– Pri ceremónii inicializácie členov musia robiť svoje zaväzujúce vyhlásenia pred krížom, na ktorom nie je Kristus, je to teda urážka utrpenia Pána Ježiša

Nenásytnosť. Bohatí členovia sa pokladajú za cennejších, pretože Opus Dei má z nich väčší osoh.. Zatajujú pred nováčikmi, že po zložení sľubu, počnúc určitým momentom nebude im patriť ich mzda, lebo ju musia odovzdať Opus Dei.

– Členovia majú stanovené čo majú povolené čítať. Vyvoláva to zhoršenie intelektu, vzhľadom na zúženie oblasti myslenia a konania. Napriek tomu však im vštepujú názor, že sú vyššou elitou! Formujú sa tak často aj ľudia, ktorí majú problémy so vzťahom na sociálne prostredie.

– Členovia sú varovaní, že ak opustia Opus Dei, budú zatratení. Takáto lož! Katolíci majú povolené vystúpiť z jednej rehole a vstúpiť do druhej. Napríklad Svätý Antonín z Padui bol spočiatku augustián a potom františkán.

I. časťII. časťIII. časť


(Preložil a zostavil: Redakčný kruh SKEPTICI)
Ďalšie časti

I. časť
II. časť

III. časť


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk