SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Náboženstvo
Ján Pavol II. na otázku prečo je toľko náboženstiev v knihe Prekročiť prah nádeje:

„Kresťanské zjavenie od počiatku venovalo pozornosť duchovnej histórii človeka, do ktorej nejakým spôsobom zapadajú všetky náboženstva, a poukazuje na jednotu ľudského rodu z pohľadu večného a konečného určenia človeka...Ľudia od rozličných náboženstiev čakajú odpoveď na skryté záha dy ľudskej existencie, ktoré ako voľakedy, tak i dnes hlboko znepokojujú srdce človeka...“ :-(


N

Náboženstvo
HELVÉTIUS

»„Každé náboženstvo,“ vraví Hobbes, „zakladajúce sa na strachu pred neviditeľnou mocou, je rozprávkou, ktorá sa nazýva náboženstvom, ak je národom vyznávaná; keď ju ten istý národ zavrhne, nazýva sa poverou.“ Devätero Višnových vtelení je v Indii náboženstvom a rozprávkou v Norimbergu.

Nebudem sa odvolávať na túto definíciu, aby som popieral pravdu náboženstva. Ak mám veriť svojej pestúnke a vychovávateľovi, každé iné náboženstvo je nepravé, okrem môjho.*

Lenže pokladá ho celý svet za také? Nie. Zem ešte stoná pod ťarchou množstva kostolov zasvätených omylu. Niet takého omylu, ktorý by nebol náboženstvom v niektorej krajine.«


* Možno sa toto tvrdenie bude zdať absurdné. Ostatne, táto absurdnosť je mi spoločná so všetkými ľuďmi. Táto smiešnosť je u mňa, ako aj u nich dôsledkom pýchy. Ak si každý myslí, že jeho náboženstvo je najlepšie, vraví si vlastne: „Kto nezmýšľa ako ja, mýli sa!“ Aj ja to opakujem ako ostatní.

Náboženstvo
Nositeľ Nobelovej ceny Francis Crick: Veda hľadá dušu

„…tvrdošijne ľpenie na zastaralých myšlienkach má niekoľko koreňov. Všeobecné predstavy, predovšetkým morálne, do nás vtláčajú v rannom detstve. Do našich mozgov sa vtlačia veľmi hlboko a zmeniť ich nebýva ľahké. To by mohlo vysvetľovať, prečo náboženské presvedčenia pretrvávajú z generácie na generáciu.“Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk