SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Majakovskij

 

Majakovskij Vladimír Vladimírovič
(1893 – 1930)

Uverejňujeme pri príležitosti 515 výročia narodenia a 480 výročia smrti v zborníku Výročia významných nositeľov slobodomyseľnosti v roku 2005.

Autor hesla a celého zborníka Jaroslav Čelko.

Zborník si môžete objednať na adrese:
Spoločnosť PROMETHEUS
Štefániková č. 4
811 05 Bratislava

M

 

Ruský sovietsky básnik, dramatik a publicista.

Ústredným problémom jeho tvorby bol človek a svet. Jeho poézia v predrevolučnom období bola totálnou vzburou indivídua proti vtedajším inštitúciám a hodnotám. Mala silné sociálne zafarbenie, často s tragickým podtextom, na ktorý sa viazala škála nových umeleckých prostriedkov. Bol stúpencom demokratizácie umenia. Tvoriť začal pred prvou svetovou vojnou. Už pred Októbrovou revolúciou vznikli viaceré jeho diela. Po nej sa zaradil medzi hlásateľov „ľavého umenia“. Ako sovietsky básnik napísal mnohé práce – v oblasti lyrickej tvorby (19 zbierok), divadelné hry, veľa aktuálnych článkov a esejí na rôzne aktuálne témy.

V. V. Majakovskij slovom básnika ostro kritizoval náboženstvo a jeho propagátorov. Bol básnikom – bohoborcom (Oblaky v nohaviciach – 1915), bol kritikom pokrytectva cirkvi, schvaľujúcej imperialistickú vojnu (poéma Vojna a mier – 1916). Oslavoval ľudskosť (Človek – 1916 - 1917). Vyzdvihoval význam poznania a techniky pre človeka (Naše vzkriesenie – 1923). Bičoval amorálnosť pravoslávnych popov, ich pokrytectvo, bruchopasníctvo, samopaš mníchov a svätuškárstvo, zakrývajúce nedobré skutky slúžením bohu (Šesť mníšok). Zaujímavé boli jeho snahy nahradiť náboženské sviatky a obrady občianskou obradnosťou (Naše vzkriesenie – 1923).

Tvorba V. V. Majakovského zohrala významnú úlohu pri hlásaní a šírení svetského humanizmu.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk