SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
kríž
Malý katechizmus katolíckeho náboženstva

Smrť Ježiša Krista na kríži menujeme obetou kríža.


K

KRÍŽ
Vreckový slovník ateistu

Kresťanský symbol a predmet úcty v mnohých náboženstvách, ktorému sa pripisujú nadprirodzené, magické vlastnosti. Forma kríža vznikla v dávnej minulosti, zrejme podľa analógie prikladania dvoch driev k sebe pri získavani ohňa trením, čo malo v živote pravekých ľudí veľký význam. Uctievanie kríža sa rozšírilo v starých náboženstvách. Z polyteistických náboženstiev prevzali kríž i monoteistické. Buddhisti považovali kríž za "odtlačky Buddhových nôh" a zobrazovali ho na svojích amuletoch.

Kresťanstvo tiež prijalo symbol kríža a spojilo ho s ukrižovaním Ježiša Krista, ktorý vraj tak trpel za hriechy ľudí. Kríž ako posvätný symbol uznáva pravoslavie, katolicizmus i luteránstvo. Niektoré kresťanské smery neuzávajú posvätnosť kríža, napríklad baptisti, adventisti a celý rad ďalších protestantských učení. Kult kríža v kresťanských cirkvách slúži ako jeden z prostriedkov, ako vnútiť veriacim myšlienku potreby nasledovania Kristovho príkladu, ktorý trpezlivo niesol svoj kríž na Golgotu a pokorne vzal na seba utrpenie.


kríž
Oliviero Toscani
Autor reklamných kampaní firmy Benetton

Najväčšou kampaňou v histórii ľudstva bola kampaň s Ježišom Kristom. Vyslala univerzálny slogan: "Milujte sa navzájom." A pozoruhodné logo: kríž. Keď toto tvrdím dnešným reklamným pracovníkom, všetci súhlasia...Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk