SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Jánošik

 

Fotografiu nemáme :-)

Juraj Jánošík
25. 1. 1688-17. 3. 1713

J

 

Tento národný hrdina, (ale ani dnes ho panstvo nemiluje) rodák z Terchovej, kde bolo priezvisko Jánošík veľmi rozšírené, mal štyroch súrodencov: staršiu sestru Barboru a mladších bratov Jána, Martina a Adama. O jeho detstve a mladosti sa v archívoch nezachovali žiadné záznamy. Povesť o tom, že Jánošík študoval teológiu sa nezakladá na pravde. Existuje viacero vysvetlení, prečo táto povesť vznikla. Je však zrejmé, že jednoduchému, bohabojnému ľudu imponovalo, že zbojník, ktorý išiel proti pánom a pomáhal chudobným bol trochu ako nasledovník Krista, ktorý tiež vystupoval proti bohatstvu a sľuboval chudobným, ktorí ho budu nasledovať kráľovstvo nebeské.

Jánošíkov život poznamenalo povstanie Františka II. Rákocziho. 3. augusta 1708 sa zúčastnil pamätnej bitky pri Trenčíne, kde cisárske vojsko porazilo kurzcov. Počas tejto bitky sa dostal do zajatia a bol prinútený k vojenskej službe v cisárskej armáde. Dostal sa ako člen strážnej posádky na Bytčianský zámok, zoznámil sa tam s väzneným zbojníckym kapitánom z Predmiera na Kysuciach, Tomášom Uhorčíkom, ktorému dopomohol k úteku. Na otcovú žiadosť ho prepustili z vojenskej služby a vrátil sa domov do Terchovej.

V septembri 1711 zložil zbojnícku prísahu a čoskoro sa stal zbojníckym kapitánom. Jeho zbojníčenie trvalo jeden a pol roka. Zimu na prelome rokov 1712 - 1713 trávil v Kokave a Klenovci, kde ho chytili vo februári, alebo marci 1713 drábi vedení zemanom Andreánskym. Miestom Jánošikovho väzenia bol kaštiel Vranovo v Palúdzke pri Liptovskom Mikuláši.

Stoličný súd proti Jurajovi Jánošíkovu zasadal v L. Mikuláši v dňoch 16. a 17. marca 1713. Predsedal mu podžupan Liptovskej stolice Ladislav Okoličányi, Prokurátorom bol Alexander Čemický a úradne prideleným obhájcom Baltazár Palugyay. Obvinili ho ako buriča spojeného s povstalcami za zabíjanie vo viacerých stoliciach a za zabitie domanižského farára. Prokurátor žiadal trest smrti, obhájca poukázal na poľahčujúce okolnosti: mladý vek obvineného a na skutočnosť, že nikoho nezabil, ani nezranil a pri prepade domanižského farára nebol prítomný, preto žiadal jeho oslobodenie.

Podrobili ho trpnému vypočúvaniu, ktoré bolo spojené s mučením. Najskôr ho podrobili ľahšiemu a potom ťažšiemu mučeniu. Spočívalo v postupnom spaľovaní pokožky, zapichovaní žeravých hrotov pod nechty, v drvení údov a končilo natiahnutím na škripec, pričom mučenému roztrhávali šľachy v údoch. Záznam o útrpnom vypočúvaní obsahuje 7 odpovedí. O svojich tovarišoch hovoril málo a tak aby zmiatol súd. Popravu mladého 25 ročného zbojníckeho kapitána vykonali 17. marca 1713 v podvečer na mikulášskom popravisku "Šibeničky".

Legendy sú krásne, dobre sa čítajú a počúvajú, realita je menej romantická. Každý príbeh dostáva rokmi patinu. Jánošik bol "neohrozený": mal zázračný opasok, ktorý ho chránil pred guľkami a v očiach ľudu bol schopný toho o čom snívali mnohí - dostať sa spod panskej poroby. Jeho životný príbeh sa udial a skončil pomerne nedávno, ale historikom dalo veľa práce, kým očistili skutočné udalosti od nánosu legendy, nemožno sa preto čudovať, že kresťanský hrdina Ježiš Kristus za dve tisícročia dostal podobu a schopnosti oveľa zázračnejšie.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk