SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Humanizmus
L. Smith a W. Reaper: A Begginner's Guide to Ideas

...Na severe (Európy) sa humanizmus rozvíjal v kresťanskom duchu. Jeho predstaviteľom bol Erazmus Rotterdamský... Vo svojej dobe bol Erazmus najslávnejšim učencom. Bol presvedčený kresťanský humanista... Napadal prázdnotu scholastiky a písal satirické práce proti skazenosti cirkvi, proti škandalóznemu životu duchovenstva a stavu kláštorov.

Pozn. PROMETHEA: L. Smithová učí náboženstvo na King's College v Londýne a spolu s W. Reaperom napísali príručku: Lukášovo evanjelium - kniha pre dnešok.


H

HUMANIZMUS
Humanistický manifest 2000

Humanizmus je etický, vedecký a filozofický svetonázor, ktorý zmenil svet. Jeho korene nachádzame u filozofov a básnikov starého Grécka a Ríma, v konfuciánskej Číne a v hnutí Carvaka v klasickej Indii. Humanistickí umelci, spisovatelia, vedci a myslitelia modelujú modernú éru vývoja sveta už dhšie ako pol tisícročia. Moderný humanizmus vznikol v období renesancie a viedol k položeniu základov modernej vedy. V priebehu odvietenstva splodil nové myšlienky sociálnej spravodlivosti a inšpiroval demokratické revolúcie naších čias. Humanizmus pomáhal vytvárať nové etické názory zdôrazňovaním hodnoty slobody a šťastia, ako aj ceny všeobecných ľudských práv. Signatári manifestu veria, že humanizmus ponúka ľudstvu pri riešeni problémov 21. storočia a nového tisícročia neoceniteľné služby...

Manifest podpísali mnohé významné osobnosti, medzi nimi napríklad: P. Kurtz, R Dawkins, A. C. Clarke, R.  Leakey, V. Kuvakin a ďalších vyše sto osobnosti z celého sveta, medzi nimi 9 nositeľov Nobelových cien.


Humanizmus
Malá československá encyklopédia

humanizmus [lat.] 1. v širokom zmysle hist. sa meniaca sústava názorov, uznávajúcich a zdôrazňujúcich hodnotu človeka ako osobnosti, jeho právo na slobodu, šťastie, rozvoj a uplatnenie jeho síl a schopností; úsilie o ľudskosť a ľudskú dôstojnosť životných podmienok človeka; úsilie o to, aby sa princípy spravodlivosti a ľudskosti stali normami vzťahu medzi ľuďmi v osobnom i spol. živote. V užšom zmysle hnutie v oblasti duchovnej kultúry epochy renesancie.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk