HEV / Zvládnuť umenie žiť… / Obsah knihy

Humanistická etická výchova

Obsah

Zvládnuť umenie žiť... nie je jednoduché

Úvod

strana   5 Predhovor k slovenskému vydaniu.
strana 11 Predhovor k originálu.

 

1. Časť: Východiská


strana 13 Genéza humanistickej etickej výchovy.
strana 15 Metódy vyučovania humanistickej etickej výchovy.
strana 17 Umenie žiť, humanizmus a etika - Joep Dohmen.
strana 20 Svetové občianstvo - Tryntsje de Groot.

 

2. Časť: Praktická príprava na vyučovanie


strana 23 Ciele.
strana 25 Existenčné a mravné otázky súvisiace s umením žiť a so svetovým občianstvom.
strana 27 Plán vyučovacích hodín.

Prílohy

strana 77 príloha č. 1 Model kocky na vystrihnutie
strana 78 príloha č. 2 Model ruksaku na vystrihnutie
strana 79 príloha č. 3 Pracovný list
strana 80 príloha č. 4 Skúška (test) priateľstva
strana 83 príloha č. 5 Šikovný Faith
strana 85 príloha č. 6 Aicha Armida … Marocká Popoluška
strana 87 príloha č. 7 Yeh Hsien … Čínska Popoluška

 
« Obálka knihy Predhovor k slovenskému vydaniu »