SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Gloriola
Slovník vedeckého ateizmu

gloriola (z lat. glória - sláva) - svetelná žiara, ktorá na náboženských obrazoch alebo sochách obklopuje v podobe kotúča, lúčov alebo kruhu hlavu Krista, svätých alebo anjelov a často sa znázorňuje zlatou farbou.


G

GLORIOLA - svätožiara
Neznámy VTIPKÁR

Svätožiara je obyčajný elektrický výboj medzi dvoma parohmi.

 


Gloriola
Slovník cudzích slov

gloriola -y ž. [lat.] svätožiara, aureolaCopyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk