SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Filozofia
Ján Pavol II.
Prekročiť prah nádeje

...Ak človek pozerá pozitivistickou optikou, potom pojmy, ako napríklad Bohduša, nemajú jednoducho zmysel. V oblasti zmyslovej skúsenosti im nezodpovedá nič...

Preto je pre súčasné myslenie taká dôležitá filozofia náboženstva, akú predstavuje napríklad Mircea Eliade, a u nás, v Poľsku arcibiskup Marian Jaworski a Lublinská škola. Sme svedkami príznačného návratu k metafyzike (filozofii bytia) prostredníctvom integrálnej antropológie. Nemôžeme myslieť adekvátne na človeka bez toho, aby sme nebrali do úvahy preňho podstatný vzťah, aký má k Bohu. to je to, čo svätý Tomáš jazykom filozofie existencie definoval ako actus essendi (akt bytia). Filozofia náboženstva to vyjadruje pomocou kategórií antropologickej skúsenosti.


F

Načo je FILOZOFIA
F. M. A. VOLTAIRE

Ľudia, ktorí nerozmýšľajú, často sa pýtajú tých, čo rozmýšľajú, načo je filozofia. Ľudia, ktorí rozmýšľajú, im odpovedajú: aby vyničila v Anglicku náboženskú zúrivosť, pre ktorú kráľ Karol I. zahynul na popravisku, aby sa vo Švédsku znemožnilo arcibiskupovi prelievať krv šľachty s pápežskou bulou v ruke, aby sa v Nemecku udržal náboženský mier tým, že by sa zošmiešnili všetky teologické škriepky, aby sa napokon v Španielsku vyhasili ohavné hranice inkvizície.

Welches, nešťastný Welches, filozofia zabraňuje, aby búrlivé časy nevyvolávali druhú Frondu a druhého Damiensa.

Rímski kňazi, filozofia vás núti zrušiť bulu In coena Domini (Na večeri Pánovej), tento pomník nehanebnosti a šielenstva.

Ľudia! Filozofia zjemňuje vaše mravy. Králi! Filozofia vás vzdeláva.


Filozofia
Slovník cudzích slov

filozofia -ie ž. [gréc.]
1. veda o nevjšeobecnejších zákonoch vývoja prírody, spoločnosti a myslenia.
2. hovor. odbor štúdia na univerzite (zahrnujúci najmä spoločenskovedné odbory)
3. súhrn názorov jednotlivca alebo skupiny ľudí na život, svet a pod.
4. hovor. príručka, učebnica filozofie.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk