SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Dawkins

 

Richard Dawkins
Nairobi 1941

D

 

Daily Telegraph ho označili za "najbrilantnejšieho súčasného kazateľa teórie evolúcie". Narodil sa v Afrike, kde sa jeho rodičia zdržiavali počas 2. svetovej vojny.

V roku 1949 sa jeho rodina vrátila do Anglicka. V roku 1962 absolvoval Oxfordskú univerzitu. Je žiakom Niko Tinbengena, jedného zo zakladateľov etologie a nositeľa Nobelovej ceny. Prednáša evolučnú biológiu na univerzite v Oxforde.

Jeho teoretická práca a inšpiratívne myšlienky ovplyvnili zmenu pohľadu na evolúciu a stali sa základom súčasného geocentrického chápania evolúcie. Je objaviteľom memetiky, významným popularizátorom vedy a sekulárnym humanistom.

Prvá kniha, ktorú napísal - Sebecký gén vyšla v roku 1976 (druhé vydanie 1989) a okamžite sa stala medzinárodným bestsellerom. Bola preložená do mnohých jazykov podobne ako Slepý hodinár. Po nej nasledovali ďalšie: Rozšírený fenotyp (1982), Rieka z raja, Výstup na horu nepravdepodobnosti, Rozpletanie dúhy.

Za knihu Slepý hodinár dostal cenu Kráľovskej spoločnosti za literatúru a cenu Los Angeles Times. V roku 1996 ho Americká asociácia humanistov zvolila za Humanistu roka.

Dnes je najuznávanejším vedcom vo svete, ktorý dôveryhodne obhajuje myšlienku, že všetko živé vrátane ľudských bytostí sú len informačné prostriedky, nosiče génov, ktorých prvoradým účelom je šírenie ich vlastnej DNA.

Práve pre svoju propagáciu vedy a aktívny odpor proti kreacionizmu, či náboženským výkladom sveta je tŕňom v oku všetkým fundamentalistom, kazateľom, bigotným veriacim.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk