SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Campanella

 

Thomasso Campanella
5. 9. 1568-21. 5. 1637

C

 

Tento dominikánsky mních bol významným propagátorom idei humanizmu a sociálnej spravodlivosti. Narodil sa v južnom Taliansku, ktoré bolo pod španielskou nadvládou. Neľútostne vystupoval proti scholastike a jezuitom. Inkvizícia ho kvôli tomu "milovala" a kruto prenasledovala (diela: Filozofia dokázaná citmi, 1598; O zmysle vecí, 1590, vydané v r. 1620)

V roku 1598 ho obvinili zo sprisahania proti španielskym utlačovateľom. Neľútostne ho vypočúvali a mučili až ho nakoniec odsúdili na doživotné väzenie. Tam prežil 27 rokov svojho života. Práve vo väzení, tento nenapraviteľný optimista, spútaný okovami napísal znamenitý román Slnečný štát (1602, publikovaná v r. 1623).

V jeho vymyslenom štáte sa všetko čo sa vyrobí, odvádza do spoločných skladov a z nich každý dostáva nevyhnutné prostriedky na svoju existenciu. Peňažné odmeňovanie neexistuje, mocenské orgány bedlia nad tým, aby nikto nedostával viac, než nevyhnutne potrebuje, aby sa pracovný proces rozvíjal v súlade so spoločenským blahom. Spoločenská práca v Slnečnom štáte je povinnosťou iba štyri hodiny denne. Všetci členovia spoločnosti sú povinní vykonávať poľnohospodársku prácu. Voľný čas využívajú na rozvíjanie svojich duševných a telesných schopností.

V spoločnosti, ktorú v tomto románe Campanella opísal sú si všetci rovní, pracujú a dostávajú, čo potrebujú. Moc v tejto spoločnosti mala patriť podľa jeho predstáv duchovnej aristokracii. Na čele slnečného štátu stoji rada učencov, čím chcel vyjadriť myšlienku vedeckého riadenia spoločnosti.

Vo väzení tiež napísal Apologiu Galileiho (1622). Vo svojej filozofii sa pokúšal spojiť empirizmus, racionalizmus a mystiku. Bol prívržencom senzualizmu a panteista. Celkovo sa v jeho ideách i utopistických snoch zrkadlila nespokojnosť so životnými podmienkami vo vtedajšej spoločnosti ako aj nespokojnosť pokrokových mysliteľov s nadvládou stredovekej cirkevnej scholastiky. Posledné roky svojho života strávil vo Francúzku.

Campanella bol súčasníkom a obdivovateľom významného prírodného filozofa Telesia (žijúceho dlhú dobu vo vyhnanstve i vezneného), Giordana Bruna (s tým sa dokonca raz Campanella stretáva vo väzení), Galilea Galileiho a ďalších vynikajúcich postav renesanice.

Campanella sníval o jednote a blahobyte ľudstva. So svojimi utópiami nastúpil po Thomasovi Morovi a ovplyvnil utopických socialistov v 18. a 19. storočí.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk