SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Boccacio

 

Boccacio Giovanni
1313 – 1375

Uverejňujeme pri príležitosti 630 výročia úmrtia v zborníku Výročia významných nositeľov slobodomyseľnosti v roku 2005.

Autor hesla a celého zborníka Jaroslav Čelko.

Zborník si môžete objednať na adrese:
Spoločnosť PROMETHEUS
Štefániková č. 4
811 05 Bratislava

B

 

Jeden z prvých talianskych humanistov, súčasník a priateľ Petrarcov. Básnik, spisovateľ a učenec. Autor viacerých humanistických diel, napísaných po latinsky (O slávnych mužoch, O vznešených ženách a iných) i po taliansky (Filocolo, Filostrato Fiametta i ďalších). Hlavným jeho dielom je zbierka sto noviel, známych pod názvom Dekameron (1350 – 1353). V nich pranieroval tmárske povery, chamtivosť, morálny rozklad a pokrytectvo duchovenstva, počínajúc pápežským dvorom a končiac dedinskými farármi.

Obľúbenými postavami jeho satír sa stali kňazi, mnísi a mníšky, konajúci v rozpore s tým, čo hlásali a poddávajúci sa vlastnej žiadostivosti. Dekameron sa stal vzorom talianskej aj svetovej realistickej novely ako literárneho druhu a prispel k ustáleniu spisovnej taliančiny.

G. Boccacio napísal aj dielo Genealógia bohov, ktoré bolo pokusom o nájdenie reálneho základu mýtov. Bol autorom prvého životopisu Danteho a prvým interpretom Božskej komédie. Kritizoval príživnícke dvoranstvo, odsudzoval tyraniu a obhajoval republikánske princípy.

Boccaciov boj proti farizejskému asketizmu a rozmanitým predsudkom, presadzovanie humanizmu a slobody myslenia vyvolali proti nemu nenávisť duchovenstva, ktorá sa v rôznych formách presadzuje dodnes.Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk