AKTUALIZOVANÝ ZOZNAM KNÍH

KNIHY                        DOMOV

Vážení čitatelia!

V záujme sprehľadnenia  sme zoskupili tituly ktoré, ktoré Vás môžu zaujímať z hľadiska čitateľa, ktorý hľadá informácie o otázkach náboženstiev a praktík ktoré tieto používajú na získavanie čo najväčšieho vplyvu. Žiadajte tieto knihy vo svojom kníhkupectve.

Ak Váš kníhkupec nemá odvahu držať na sklade  takúto „nehanebnú“ literatúru ( pretože sa bojí pomsty súčasných mocipánov) môžete si túto literatúru objednať aj priamo.

 V prípade , že ide o Vydavateľstvo R. Škoda, jeho adresa je:

  J.  Stanislava  8/73,  841 05, Bratislava , e-mail: rastskoda @t-online.de

 Všetky ostatné tituly si možno objednať vo Vydavateľstvo Eko-konzult, adresa tohto je

Eko-konzult,(Bzovická 36)/ P.O.Box 61, 851 07 Bratislava 57

E-mail: ekokonzult@superreality.sk

Web: http://www.superreality.sk/


 

Vydavateľstvo Eko-konzult

 Ale, ale, pane faráři!

Humor medzi nebom a zemou. Anekdoty o farároch, cirkvi, svätej spovedi a o tom, ako to v skutočnosti je. O tom, ako sa voda káže a víno pije, o tom, ako sa dáva rozhrešenie, atď.

48 str., 39,-

Čarodějnice – Svätá inkvizícia

Ako to vlastne bolo s bosorkami v minulosti? Mali skutočne zázračné schopnosti? Alebo sú to len výmysly? Prečo ich cirkev prenasledovala? Viete, akým postrachom bola svätá inkvizícia aj pre úplne obyčajných a nevinných ľudí?

40 str., 20,-

Šokující pravda o člověku a Bohu

Podľa najnovšej verzie biblickej genezie, ktorá pochádza z doteraz úspešne utajovaných prameňov, nestvoril boh človeka až ako svoj posledný výtvor. Ako to teda bolo? Kto je vlastne Boh? A kto je vlastne človek?

175 str., 199,-

Antika a kresťanstvo

Vychádza naša kultúra skutočne zo stredovekých kresťanských tradícií? Je to pravda alebo sa nám to iba nahovára? Stredovek sa predsa nazýval dobou temna. Nevychádzame skôr z filozofického dedičstva antiky? Viete o tom, že sv. Pavol odpisoval od starých gréckych filozofov?

131 str., 119,-

 Farárova milenka – Požehnaný celibát

Autobiografický príbeh ženy, ktorá sa stala farárovou milenkou. Šokujúci príbeh na základe skutočných udalostí. Milovali sme sa, až kým som nezistila, že nie som jediná. O pokrytectve a skutočnej morálke v katolíckej cirkvi. Prvý erotický román z prostredia katolíckej fary. Vtáky v tŕni na slovenský spôsob. Bestseller

280 str., 229,-

 Kameňáky po omšovom víne

Humor medzi nebom a zemou. Anekdoty o farároch, cirkvi, svätej spovedi a o tom, ako to v skutočnosti je a o tom, ako sa voda káže a víno pije, o tom ako sa dáva rozhrešenie atď.

120 str., 109,-

Byl jsem knězem

Skutočný príbeh hlboko veriaceho kňaza, ktorý sa rozhodol opustiť rady katolického kléru. Prečo tak urobil? Aká je skutočná tvár rímskokatolickej církvi?

171 str., 159,-

 Satanove listy

Je prekvapujúce, že ľudia sa vôbec nezmenili. Čo platilo pred sto rokmi platí i dnes? Satirické poviedky svetoznámeho amerického spisovateľa Marka Twaina o Biblii a kresťanoch.

88 str., 99,-

Polemika o viere

alebo Keď na božie dvere klepe rozum

Polemika o viere. Čítali ste starý zákon? Nie? Tak si ho konečne prečítajte! Čo hovoríte na tie nezmysly? Nehanbíte sa, že tomu veríte? Kde ste podeli svoj zdravý rozum? Atď.

152 str., 159,-

Náboženstvo z opačného brehu

Zločiny páchané v mene Boha. Koľko nevinných ľudí bolo povraždených? Kto sa usiluje o totalitnú moc? Prenasledovanie v mene viery. Obmedzovanie ľudskej slobody. Zvrhlosť a nemravnosť pápežov. Podvody a zločiny duchovenstva atď. Má Biblia pravdu alebo sa mýli? Aká je skutočnosť?

190 str., 169,-

(České vydanie  tejto knihy Náboženství z opačného břehu)

 

Vydavateľstvo R. Škoda.

 Budeme opäť farská republika?

Šokujúca pravda o majetku cirkvi. Koľko peňazí načierno pretečie cez ruky farárov? Viete, že zmluva s Vatikánom je pre nás nevýhodná? Prečo sa u nás ešte neuskutočnila odluka cirkvi od štátu? atď. Nebudete ľutovať!

64 str., 49,-

 Zlo v Biblii

Čítali ste vôbec niekedy Bibliu? Viete, aké nezmysly sú tam popísané? Chceš byť ovcou alebo človekom? Z čoho vyrastajú korene náboženskej neznášanlivosti, prejavy terorizmu, ľahostajnosť voči podvodom a klamstvu, voči ľudskému utrpeniu atď.? Je na príčine Biblia? Prečítajte si to!

200 str., 189,-

 Biblia ako ju nepoznáte

Myslíte si, že viete, čo sa píše v biblii? Skúste sa do nej začítať pozornejšie. Viete, aké brutality boli spáchané Bohom? Koľko je v biblii protirečení? Koľko proroctiev sa nesplnilo? Koľko je tam omylov a nepresností? A viete koľko neslušností?

151 str., 109,-

Vydavateľstvo AMA

 Exodus - ukameňuj blížneho svojho

Biblické príbehy druhej knihy Mojžišovej tak, ako ju nepoznáte. Zamysleli ste sa niekedy nad tou hrôzou? Čo z toho vyplýva pre náš každodenný život.

186 str., 169,-

 

Škandalózna pravda o interrupciách

alebo Novodobá inkvizícia a diskriminácia žien

Ako je to v skutočnosti s interrupčným zákonom na Slovensku? Prečo cirkev odmieta interrupcie? Vedeli ste, že tak koná v rozpore s bibliou? Skutočne cirkev považuje ženu za tvora určeného len na rozmnožovanie? Ako je to s interrupciami v ostatných krajinách sveta. O pokrytectve a zámeroch cirkvi a o tom, čo sa dobrí katolíci nesmú dozvedieť.

56 str., 39,-

 Sexuálne škandály pápežov

Myslíte si, že pápeži dodržiavali desať Božích prikázaní? Neverte tomu! Mnohí z nich boli vyslovení zločinci, vrahovia, smilníci. Utajované hanebné skutočnosti z dejín svätej stolice a Vatikánu.

64 str., 49,-

Katechizmus pre dospelých

Aká je skutočná história kresťanstva? Aké sekty u nás pôsobia? Aká je pravda o biblických zázrakoch?Sú farári obyčajní luhári?

303 str., 249,-

O pověrách a zázracích

Ako je možné, že ľudia veria najfantastickejším poverám? Čo je vlastne príčinou tejto rozumovej zaostalosti? Je možné vysvetliť biblické zázraky? A boli vôbec nejaké? Viete, aký je rozdiel medzi pápežom a obyčajným divochom? To sa tu dozviete.

118 str., 109,-

 Posledné prikázanie

Čo vám na hodinách náboženstva nepovedia! O čom dobrí veriaci kresťania nemajú ani potuchy. Keby sa Boh vrátil na zem musel by svoje prikázania doplniť. Posledné by znelo: Neprekrútiš slovo božie! Šokujúce zistenia, ako cirkev prekrútila Kristove učenie.

136 str., 135,-

Odluka cirkvi od štátu

Ako čo najspravodlivejšie usporiadať vzťahy medzi štátom a cirkvou. Je súčasne existujúci systém spravodlivý? Nedochádza vlastne k porušovaniu ústavy?

140 str., 120,-

Vydavateľstvo ARIMES

Legenda o Veľkej noci trochu inak

Rozpustilé a žartovné rozprávanie o tom, ako vlastne došlo k ukrižovaniu Ježiša Krista. Bolo to skutočne tak, ako sa hovorí na hodínách náboženstva? Nebolo to inak? Akú úlohu zohral pri tom charakter jednotlivých účastníkov tejto historickej drámy.

159 str., 139,-

Vydavateľstvo JUDr. J. Weber

 Úloha katolické církve v epoše fašismu

Aká bola skutočná úloha Vatikánu pri Hitlerovej expanzii do Európy? Akú úlohu pri tom zohrala katolícka cirkev? Aký bol vzťah Vatikánu k fašizmu? Čo skrývajú tajné archívy Vatikánu?

140 str., 149,-

 PROMETHEUS

 Moc a náboženstvo

Vznik kresťanstva a boj cirkvi o moc v histórii i v súčasnosti. Budeme zase cirkevná republika? O moci a postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v súčasnosti. Hrozí nám skutočne teokracia?

116 str., 119,-

 Škodlivosť náboženskej výchovy

Naša osvietená vláda schválila „dobrovoľne povinnú“ výučbu náboženstva od prvej triedy ZŠ. Je to správne? Prospieva alebo škodí vyučovanie náboženstva deťom? Množstvo zaujímavostí, o ktorých ste ani netušili.

64 str., 49,-

 Zapísať deti na náboženstvo?

Akého človeka vychová náboženská výchova z vášho dieťaťa? Má náboženstvo pozitívny vplyv na mládež? Je náboženstvo zlúčiteľné s vedou? Množstvo ďalších informácií o náboženstve a cirkvi.

84 str., 89,-

Učiteľom humanistom

Kompletná príručka humanistickej výchovy, jej súčasný stav v zahraničí i u nás doma, činnosť medzinárodných  humanistických organizácií, kontaktné adresy, činnosť spoločnosti PROMETHEUS, postavenie učiteľa humanistu v našej spoločnosti. 151 str., nepredajné.

Zachovať si moc a postavenie

Analýza dlhodobej  politiky Vatikánu, ako infiltrovať štruktúry Európskeho spoločenstva Materiál je určený pre každého, kto má záujem získať objektívne informácie. Kniha obsahuje aj podrobné adresy inštitúcií, cez ktoré rímskokatolícky cirkev uplatňuje svoj vplyv. Knihu napísali pracovníci americkej spoločnosti: KATOLÍCI PRE SLOBODNÚ VOĽBU