O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

DOMOV

EURÓPA SA MOBILIZUJE PROTI KLERIKALIZMU

 

Na stránke EUROPA boli zverejnené nové sprísnené antidiskriminačné predpisy v EU http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_en.htm

 

V zásade ide o to, že aj občanom sa umožní viac priameho kontaktu, no týka sa to aj NGO organizácií.

Jedným zo zaujímavých čŕt je aj zmienka, že "pokiaľ ide o nové členské štáty tieto musia včleniť európske pravidlá o antidiskriminácii do ich vlastných národných zákonov ešte predtým než budú pribrané do Európskej Únie."

Spoločnosť Prometheuus využije všetky svoje zahraničné koneksie, aby sa táto zásada uplatnila aj na Slovensku.

Naši občania v tom môžu veľkou mierou prispieť. Európska Únia otvára aj pre nich kanály, ktorými sú ochotní PRIJÍMAŤ informácie či už od občanov, alebo od NGO Jedným z týchto kanálov je 

http://europa.eu.int/yourvoice/index_en.htm

Pokiaľ by boli jazykové bariéry u našich občanov, tieto nie sú neprekonateľné a naša Spoločnosť môže aj v tomto smere PORADIŤ.


Chceme upozorniť aj na celý rad celoeurópskych podujatí zameraných na ĽUDSKÉ PRÁVA a proti rozrastjúcim sa snahám KLERIKALIZOVAŤ budúcu Európu

Sú to najmä tieto:

1.)v dňoch 19 a 20 septembra sa koná v Ríme  KONFERENCIA o moci katolíckej cirkvi

v sále del Cenacolo Talianský Parliament (predtým sídlo inkvizičného tribunálu kde bol Galileo Galilei donútený zaprieť Koperníkovu teóriu)

Potom bude demonštrácia : NIE pre TALIBAN, NIE pre VATIKÁN!

na podporu slobody myslenia, svedomia a presvedčenia, za slobodu vedeckého bádania.

Účasť treba ohlásiť na mzingoni@europarl.eu.int -telefón  # 0032 2 284 7211

Prosíme, všímnite si:Taliansko (s 99 % obyvateľov katolíkov !) POVOLILO túto akciu V BUDOVE PARLAMENTU!

 

2.) Medzinárodná konferencia žien poriadaná IHEU (november 15-16)

Miesto Library of Conway Hall, Red Lion Square, in Central London.. Posledný termín prihlášok 10 október 2003. Tí čo nemajú možnosť priamej účasti môžu sledovať priebeh na stránke IHEU <http://www.iheu.org>

Pokiaľ je záujem o účasť, treba sa obrátiť na

IHEU (1 Gower Street, London WC1E 6HD), alebo zaslať email

 < women@iheu.org>

<mailto:women@iheu.org> 

3:) Dňa 6. decembra sa koná Európska Konferencia v záujme BOJA PROTI KLERIKÁLNYM VPLYVOM V  EU . Miesto konania :v Paríži.

Usporiadatelia sú National Secular Society (so sídlom v Londýne) a Libre Pense (so sídlom v Paríži).
Kontakt:

christian.eyschen@wanadoo.fr.

Sme si plne vedomí prekážok, ktoré majú naši občania s priamou osobnou účasťou. Napriek tomu ak máte možnosť spojiť Vašu účasť s návštevou príbuzných alebo priateľov (najmä ak Vám môžu poskytnúť aj materiálnu pomoc)

VAŠA ÚČASŤ BUDE VEĽMI DOLEŽITÁ


DOMOV