O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

 

HOME

prvá časť

druhá časť

Neúprosný boj „kto z koho“- Kresťanstvo a európska civilizácia.(ČASŤ 3)

 Obete organizovaného kresťanstva

 
Starí Pohania.

Misie

Križiacke výpravy

Honba na kacírov.

Honba na bosorky

Náboženské vojny.

Zaobchádzanie so Židmi.

Domorodé obyvateľstvo.

Zverstvá dvadsiateho storočia

 

Odmietanie vedeckého poznávania sveta.Starí Pohania.

Počnúc od  času keď bolo kresťanstvo prijaté ako štátne náboženstvo (r.315) nádherné inoverecké („pohanské“) kostoly boli kresťanmi zbúrané a „pohanskí“ kňazi pozabíjaní . Príklady : Svätyňa Eskulápa v Egejsku, Afroditin chrám v Golgate Aphaka v Lebanóne, Heliopolis. Kresťanskí kňazi ako Marek z Aphaky alebo Cyril z Heliopolisu boli povestní ako „ničitelia chrámov“. Kresťanský cisár Theodosius (408-450) dokonca deti nechal popraviť zato, že sa hrali s pozostatkami „pohanských“ sôch, čo kresťanskí kronikári popisovali  slovami: „úzkostlivo  dodržiaval kresťanské účenie:“

 Misie.

 Cisár Karol Veľký v r. 782. nechal zoťať 4500 Sasov, ktorí neboli ochotní prijať kresťanstvo. Sedliaci zo Stedingu – blízko mesta Altenesch (Nemecko), ktorí nemohli zaplatiť zničujúce cirkevné dane boli povraždení dňa 27.5.1234. vrátane žien a detí (počet: 5-11 tisíc). Bitka pri Belehrade r 1456: 80.000 Turkov pobitých. Poľsko v pätnástom storočí: 1019 kostolov zbúraných a 17,987 dedín zrovnaných zo zemou kresťanskými rytiermi  (počet obetí neznámy). V Írsku v 16-17 storočí anglickí vojaci „pacifikovali“ a „civilizovali“ IRSKO, kde žili iba galícijskí „divosi - .Írovia“--čiže „nerozumné zvery bez vedomosti o Bohu alebo o dobrých mravoch.“ Jeden zo zvlášť úspešných vojakov Humprey Gilbert nariadil , „aby hlavy tých čo boli zabití sa uťali a položili vedľa cesty. Toto úsilie civilizovať Írov naozaj vzbudilo strach u národa keď videli zoťaté hlavy svojich otcov bratov detí a príbuzných ležať na zemi“(doslovný citát) Desaťtísíce Galských Írov padlo za obeť tomuto masakru.

 Križiacke výpravy (1095-1201)

Prvá križiacka výprava 1095 na rozkaz pápeža Urbana II.

 –V Semline (Maďarsko) zabitých tisícky (24/6/1096), Wieselburg (Maďarsko): ďalšie tisíce (12/.6./1096) 9./9./ 1096 až 12.9. 1096. za 4 dni.  Nikaia, Xerigordon (v tom čase turecké –veľa tisíc zabitých. Až po pápeža Jana (1098) celkovo 40 hlavných miest a 200 hradov dobytých. Počty vyvraždených neznáme. Potom dobytá Antiochia 3/6./1098. (vtedy turecká) správy o zabitých sa líšia od 10,000 do 60,000- .Neskôr 28./6./1098. padlo za obeť  100,000 Turkov ( vrátane žien a detí). V tomto prípade Kresťania „inak neublížili ženám, ktoré našli v nepriateľských stanoch, iba prebodli im bruchá svojimi kopiami.“(citát: podľa kresťanského kronikára Fulchera z Chartres) . V Maraatan-numan 11./12./1098 tisícky zabitých.. V dôsledku nasledujúceho hladu „ už zapáchajúce mŕtvoly nepriateľa boli požierané kresťanmi“ ako napísal kronikár Albert Aquensis.

Jeruzalém bol dobytý 5./7./1099. Viac než 60,000 obetí (židov, moslimov –mužov, žien a detí) Podľa slov očitého svedka:  „Pred Šalamúnovým chrámom bol taký masaker, že naši ľudia  sa brodili v krvi nepriateľov až po členky“ a potom naši ľudia  „šťastní a s výkrikmi radosti kráčali k hrobu SPASITEĽA, aby si ho uctili a vzdali mu vďaku“. Arcibiskup z Tyru, ktorý bol očitým svedkom napísal: „Nebolo možné sa ani pozerať na obrovský počet zabitých bez hrôzy; všade ležali kusy ľudských tiel  a celá zem bola pokrytá krvou zabitých - nehovoriac o množstve bezhlavých tiel a množstva zohavených ľudských údov pohádzaných  na všetkých miestach, čo vzbudzovalo hrôzu divákov.

 Štvrtá križiacka výprava.

12.4. 1204. Konstantinopol bol dobytý, počet obetí neznámy.( Mnoho tisíc. medzi nimi aj kresťanov)

 Kresťanskí križiacki rytieri v r.1203 Mesto bolo prakticky rozborené

(Zvyšok križiackych výprav -pre úsporu miesta sa neuvádzajú  podrobností ) Odhaduje sa ,že až po pád Akkonu 1291 bolo pravdepodobne až 20 miliónov obetí na životoch ( iba v samotnej „Posvätnej zemi a arabsko- tureckých územiach.)

 Honba na kacírov.

Už v r.385. boli prví kresťania sťatí pre kacírstvo  (španielsky Priscillianus a jeho stúpenci.) Stalo sa to v Trieru (Nemecko). Manechiáni, ktorí mali niečo odlišné názory (pozri v predchádzajúcom) boli vyvražďovaní vo veľkých počtoch medzi r 372. až 444. n.l. po celej rímskej ríši. (Mnoho tisíc obetí. )

Albigénci, ktorí sa sami považovali za dobrých kresťanov , avšak neboli ochotní slepo poslúchať pápežské edikty a platiť dane Rímu sa stali obeťami  a  na pokyn pápeža Innocenta III. boli masovo vyvražďovaní ( pozri predchádzajúce ). Za obeť vraždeniu padlo 20,000 –70.000. V Carcassonne 15,/8./ 1209, tísícky zavraždených. Ďalšie mestá nasledovali. po celých 20 rokov vojny  pokiaľ takmer všetci Katharci  ( asi polovica obyvateľov krajiny Languedoc, - terajšieho južného Francúzska) neboli celkom vyhubení. Keď toto ťaženie končilo (1229) bola založená

 INKVIZÍCIA

v 1232, aby inkvizítori pátrali a vyhubili prežívajúcich a ukrývajúcich sa „kacírov“. Posledný z katarov bol upálený v r. 1324. Odhadovaný počet (iba katarov) asi jeden milión. Iní „kacíri“ boli Waldénci, Paulikianci, Runcariání, Jozefiti a veľa iných. Väčšina týchto sekt boli vyvraždení. Odhady týchto obetí sú prinajmenšom stotisíc, ( vrátane španielskej inkvizície, avšak nerátajúc do toho obete v Novom Svete- Amerike., kde sa odhady pohybujú okolo cifry 60 miliónov vyvraždených domorodcov -Indiánov )

Španielsky inkvizítor Torquemada sám údajne je zodpovedný za vraždu upálením 10,220 ľudí. Giordano Bruno, dominikánsky mních po sedem ročnom uväznení bol upálený pre kacírstvo v Campo dei Fiori (Rím) 17./2./1600., pri čom mu predtým prepichli jazyk klincom.

Inkvizícia znamenala v podstate obviňovanie nevinných ľudí na základe vykonštruovaných nepravdivých tvrdení z "kacírstva", prinútenie obvinených mučením k nepravdivému priznaniu, ich zavraždenie upálením ( v mene Ježiša Krista) na základe vynúteného priznania a skonfiškovanie ich majetkov v prospech cirkvi.

Tento teror trval od vynesenia buly o inkvizícii Gregorom IX. v r. 1233. až do r. 1834,[E 92] teda takmer 600 rokov. Medzitým sa vystriedalo 80 pápežov, z ktorých ani jeden proti inkvizícii nenamietal a nik z nich ju nezrušil.

Celkový počet obetí za 6 storočí sa nedá ani približne odhadnúť.

Inkvizícia bola doteraz najkrutejšou metódou ovládania ľudskej mysle a vnucovania jedinej ideológie

 Honba na bosorky

Od počiatkov kresťanstva až po r.1484 bolo upálených alebo obesených mnoho tisíc nevinných obetí., no orgie vraždenia bosoriek začali až neskôr. V období medzi 1484 až 1750 podľa moderných vedcov padlo za obeť mnoho sto tisíc obetí, z nich 80 % žien , ktoré boli upálené alebo obesené.

 Pisatelia obludného návodu ako zaobchádzať s bosorkami, ktorý sa volal MALLEUS MALEFICARUM (= Kladivo na bosorky)  to zdôvodňovali:… pretože ženy sa zaujímajú viac o telo než muži. .pretože sú vytvorené z mužovho rebra  sú iba nedokonalými zvieratkami…"

Lživé tvrdenia o bosoráctve a bosorkách neboli iba výmyslom nejakého chorého mozgu, ale stali sa oficiálnou doktrínou cirkvi a prekonali najfantastickejšie "science fiction" aké svet doteraz uzrel.

Podľa týchto Satan sa menil v žabu, rohatého capa, alebo čiernu mačku  a v tejto podobe sa zjavoval bosorkám. Bosorky  sa zobrazovali ako lietajú na metle  na psovi, alebo na rohatom capovi,robili zmluvy so Satanom podpisované krvou, vydávali Satanovi deti a oddávali sa  rituálnym vraždám detí , krvismilstvu, kanibalizmu a orgiám sexu so Satanom  Satan im za to dával zvláštnu čarodejnícku moc, ktorou vedeli škodiť ľuďom a privádzať prírodné pohromy a neúrody. Čarodejnice sa zhromažďovali na odľahlých miestach, kde dupali po krucifixe, modlili sa obrátené zadkom k nebu, diabol im držal kázeň tvrdiac, že nemajú dušu - v inej verzii svoju dušu upísali diablovi krvou. Obrad končil bozkávaním diablovho zadku a nakoniec divokými bezuzdnými sexuálnymi orgiami so Satanom Pokrivené predstavy kresťanstva o pohlaví si našli miesto aj vo výmysloch o bosorkách a Satanovi.

Toto všetko bolo popísané v knihe MALLEUS MALEFICARUM, ktorú napísali dominikáni Heinrich Kramer a Jakub Sprenger (1486.) na pokyn Inocensa VIII. (1484. -1492. ) avšak pápeži predtým aj potom hlásali existenciu bosoráctva (Inocens VII., Alexander VI., Lev X., Július II., Hadrián VI. a mnoho iných

No jej zvyšky sa  zachovali až podnes, keď ojedinelo dochádza k vraždám motivovaným z presvedčenia, že obeť je bosorák, alebo bosorka.

 

Náboženské vojny.

V r. 1568. španielsky inkvizičný tribunál nariadil popravu troch miliónov rebelantov v terajšom Holandsku ( vtedy patrilo Španielsku. ) Tisícky boli skutočne popravení.

Vo Francúzsku asi 20,000 Hugenotov bolo povraždených na rozkaz pápeža Pia V., až po 17. storočie 200,000 Hugenotov bolo nútených utiecť z ich vlasti. Metódy vraždenia pri šírení tejto “kresťanskej civilizácie boli neuveriteľné

V. 17. storočí Katolíci zavraždili Gasparda de Coligny , protestantského vodcu. Po tom čo ho zavraždili, „zohavili jeho telo, uťali mu hlavu a jeho genitálie… a potom ho hodili do rieky. Avšak to nestačilo, pretože ich napadlo, že nie je hodný toho, aby bol potravou pre ryby – teda jeho telo vytiahli a obesili na šibenici v Montfauleone, aby bolo potravou pre červy a  vrany.“

V 17. storočí Katolíci dobyli mesto Magdeburg (Nemecko) a približne 30,000 protestantov bolo vyvraždených- V jedinom kostole bolo nájdených päťdesiat žien, ktorým uťali hlavy“ ako vraví básnik Friedrich Schiller „ spolu s deťmi , čo matky kojili“.

V tridsať ročnej vojne 17-teho storočia najmenej 40 % celkovej populácie Nemecka bolo vyhubených.

Zaobchádzanie so Židmi.

Uprostred štvrtého storočia bola prvá synagóga  zbúraná na rozkaz biskupa Innocentiusa z Dertonu v severnom Taliansku. Z rozhodnutia Koncilu v Tolede bolo 694 Židov vzatých do otroctva , ich majetok konfiškovaný a ich deti nasilu pokrstené. Biskup v Limoges (Framcúzsko) v r. 1010. prikázal, aby Židia v meste , čo sa nechcú pokrstiť boli vyhnaní, alebo zabití. Pri prvej krížovej výprave boli masakry na Židov v mestách Worms (18./5./1096)- Mainz (27./5./1096)-spolu 1100 zabitých- v Kolíne, Neusse, Altenahr, Wevelinghovern, Xanten, Moers, Dortmund, Kerpen, Trier , Metz, Regensburg, Praha a iné. Všetky mesta v Nemecku, okrem Metz /Francúzsko. Praha / Česko) Celkové obete sa odhadujú na 12.000.

Druhá križiacka výprava.: 1147. Stovky Židov boli zabití v Ham, Sully, Carentan a Rameru. ( miesta vo Francúzsku)

Tretia križiacka výprava.: Anglické židovské spoločenstvá vyhnané r.1189 / 90. Vo Fulde (Nemecko) 1235: 34 židovských mužov a žien zabitých. Medzi r.1257-1267. židovské spoločenstvá v Londýne, Canterbury, Northamptone, Lincolnu, Cambridgi a v iných mestách boli vyhubené.  V r.1290. v Česku a v Poľsku údajne 10.000 židov bolo pobitých.. V Nemecku počnúc pogromom v meste Deggendorf (1337) sa vražedná vlna proti židom rozšírila na 51 ďalších  miest v  Bavorsku , Rakúsku Poľsku. V r. 1348. všetci Židia v Basel /Švajčiarsko a Strasbourgu /Francúzsko (dve tisíc) boli zaživa  upálení.( iba v tomto jednom roku viac Židov bolo zabitých ako kresťanov za 200 rokov prenasledovania kresťanov v starej rímskej ríši. V r.1389. v Prahe 3,000 Židov zavraždených. V 1391. v Seville  pod vedením arcibiskupa Martineza 4,000 Židov zabitých., 25,000 predaných do otroctva. Bolo ich ľahko nájsť, pretože všetci Židia museli mať farebný „znak hanby“, počnúc od desiatich rokov veku. V roku 1492. keď Krištof Kolumbus sa vydal na plavbu za objavením Nového Sveta viac než 150,000 Židov bolo vyhnaných zo Španielska, veľa z nich pomrela na ceste. V r.1648. Chmielniczkého masakr v Poľsku asi 200,000 Židov zabitých a tak to pokračuje storočie za storočím až po spaľovacie pece v Auschwitzi.

 Domorodé obyvateľstvo.

Počnúc od Krištofa Kolumbusa podrobovanie Ameriky znamenalo propagáciu kresťanstva najnevyberanejšími spôsobmi,.ďalej hovorí o Indiánoch ako „ctiteľoch modiel“ toľkých „otrokoch koľko len španielska koruna si bude želať.“ Na každom ostrove kde Kolumbus zakotvil umiestnil kríž s príslušným vyhlásením („requiremento“) znamenajúcim , že zaberá zem do vlastníctva svojho katolíckeho patróna v Španielsku. Ak domorodci sa zdráhali ( alebo nerozumeli o čo ide)… pokračuje Kolumbus: „Uisťujem vás , že s pomocou Božou vstúpime násilne do vašej krajiny a povedieme vojnu proti vám a podrobíme vás jarmu a poslušnosti cirkvi. Približne dve tretiny  domorodého obyvateľstva zahynulo na kiahne zavlečené sem kolonistami ešte predtým než začali násilnosti. Na Hispaniole po príchode Kolumbusa domorodé obyvateľstvo (Arawakovia);  boli šťastný a mierumilovný ľud , obývajúci ostrov s bohatými prírodnými zdrojmi, skutočný raj na zemi. Čoskoro utrpeli stratu na životoch 50,000 ľudí . Tí čo prežili podľahli znásilňovaniu, vraždám, zotročeniu a španielskym nájazdom. Španieli sa rozkošou vyžívali vo vymýšľaní najrôznejších zverstiev. Vyrobili šibenicu , kde sa prsty nôh dotýkali zemi, aby sa obete neudusili hneď. Potom obesili naraz tridsať Indiánov na počesť Ježiša Krista Nášho Spasiteľa a jeho Dvanásti Apoštolov -  zabalili telá do slamy a pálili ich za živa.“

Niektorí mali pôžitok z toho ak jednou ranou mečom uťali niekomu celé rameno, alebo celú nohu až od panvy, alebo hlavu ako mäsiari. Vasco (de Balboa) nariadil , aby štyridsať Indiánov bolo roztrhaných na kúsky špeciálne cvičenými psami. Za štvrť storočia boli milióny domorodcov zabitých. Potom  Španieli vtrhli do vnútrozemia Mexika v Strednej Amerike. Kultúra týchto miest bola čoskoro úplne devastovaná a domorodci vyvraždení Do konca 16. storočia asi 200,000 Španielov sa prisťahovalo do Ameriky a asi 60 miliónov domorodcov vyvraždili. Nelíšili sa v tomto ani zakladajúci kolonisti Severnej Ameriky.

 Zverstvá dvadsiateho storočia

Katolícke vyhladzovacie tábory

 V druhej svetovej vojne v r.1942. -1943. v Chorvátsku bolo veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašáci pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. Boli dokonca zriadené aj koncentračné tábory pre deti . Najneznámejší z týchto táboroch bol v Jasenovaci , na čele ktorého stál františkánsky farár . Pravoslávni Srbi ( a podstatná časť Židov) boli tu vyvražďovaní. Svoje obete upaľovali v peciach ako nacisti, na rozdiel od týchto však hádzali do ohňa obete za živa .(Nacisti ich najprv usmrcovali v plynových komorách.)  Inokedy Ustašáci obete zapichávali ako prasiatka, alebo zastrelili .Počet obetí : 300,000  až 600,000 ( v pomernej maličkej krajine). Mnohí zo zabijakov boli františkáni. Tieto zverstvá boli také, že prizerajúci sa nacistickí príslušníci SS zo „Sicherheitsdienstu“ sa sťažovali Hitlerovi - pravda, márne. Pápež vedel o tom , ale neurobil nič, aby tomu zabránil.

Odmietanie vedeckého poznávania sveta.

Už aj samotná biblia odradzuje od úsilia skúmaním poznávať pravdu a náš okolitý svet.: "Nehľadaj veci, čo sú vysoko nad tvojimi schopnosťami avšak (hľadaj) veci čo ti prikázal Boh, mysli na ne stále  a nebuď zvedavý na mnohé veci  jeho diela. (preklad z anglického textu) (Ecclesiastes 3:22) Dopadom tohto učenia bolo, že  cirkev  "viedla  vojnu proti slobode a demokratickým procesom Veľkej francúzskej revolúcie aj po nej. Viedla vojnu proti Darwinovi a Freudovi, , proti úsilí porozumieť svetu a jeho vlastným podmienkam, oslobodeným od božích zásahov zvonku . V posledných štyroch storočiach ťažko nájdeme jediný prípad keď Rím s potešením prijal nejaký pokrok ľudského ducha ."

Kresťanská cirkev má na svedomí spálenie obrovského množstva starej literatúry. Už v r. 391 n.l. vypálili jednu z najväčších knižníc sveta v Alexandrii, ktorá obsahovala 700,000 zvitkov písomností. Všetky knihy Gnostikov, 36 zväzkov Porphyry-ových, papyrusové zvitky  27 škôl  a 270 , 000  starých dokumentov zozbieraných  Ptolemaiom bolo spálených . Staroveké Akademie boli zavreté.  Akékoľvek vyučovanie mimo cirkvi bolo zakázané

Počas križiackych ťažení  boli pálené všetky knihy, na ktoré križiaci len natrafili. Medzi iným spálili 12,000 hebrejských zvitkov  Talmudu a práce Maimonidesa. ( slávny hebrejský filozof- 1135. -1204., bol lekárom sultána Saladina a vodcom spoločenstva egyptských židov.)

Týmto sa stalo, že vedomosti, ktoré nazhromaždilo ľudstvo počas dvoch tisícročí ( najmä staroegyptské, grécke  a iné) sa museli opäť prácne objavovať o veľa neskôr keď vplyv cirkvi už nemohol zabrániť rozvoju ľudského bádania.

 Vplyv na vedu a medicínu

Vplyv kresťanskej doktríny na medicínu a na vedu vo všeobecnosti  bol tiež zničujúci. Vedomosti staroegyptskej medicíny a hlavne aj starogrécka harmónia tela ,duše podporovaná športom a čistotou tela zapadli do zabudnutia. .Vystriedalo ju kresťanské opovrhovanie „hriešnym telom“. Umývať sa bolo pokladané za hriech a preto ľudstvo bolo zamorené blchami svrabom a zavšivením. Rozmnožené potkany potom roznášali mor, ktorý skosil stovky miliónov obetí. Lekárske zákroky  boli nahradené pochybnými zákrokmi, ktoré robili cirkvou licencovaní liečitelia. Boli to najmä preháňadlá, púšťanie krvi žilou, nakladanie pijavíc a podávanie toxických chemikálií najmä ortuti. [E134]. Toto sa opieralo o zásadu ortodoxných kresťanov, že zdravie musí prichádzať od Boha, preto ľudské úsilie vracať zdravie zapácha čertovinou. Babky liečiteľky využívajúce ľudovú múdrosť a skúsenosti s liečivými bylinami. ( ktoré dodnes sú zdrojom účinných liekov) boli upaľované ako bosorky. Trvalo až 19 storočí, kým neprišli vedecké pracovníci ako Louis PASTEUR, Joseph LISTER a Ignaz SEMMELWEIS, aby zaviedli prvé vedecké základy hygieny , prišiel Robert Koch, aby objavil vyvolávateľa tuberkulózy.

Treba tu spomenúť, že ešte pápež Lev XII. (1823-1829) dokonca v devätnástom storočí zakázal očkovanie proti  kiahniam , pretože vraj  je to zásah proti prirodzeným zákonom ( pripomína to aj zákaz výskumu liečebných možností pomocou KMEŇOVÝCH buniek získaných klonovaním)

Heliocentrická teória a boj cirkvi proti nej je  krikľavým príkladom brzdiaceho vplyvu organizovaného kresťanstva na pokrok. Už Pytagoras v 6. storočí pred n.l. vyslovil teóriu, že zem sa otáča okolo slnka. Avšak neomylné slovo Božie  tvrdila opak, že zem je stredom celého vesmíru a že slnko sa otáča okolo zemeTáto predstava sa vplyvom cirkvi udržala asi 2000 rokov, kým v 16. storočí n.l. nevystúpil  Mikuláš Koperník so svojou teóriu, že zem sa otáča okolo slnka ( heliocentrická teória)No cirkev odsúdila Koperníkovu teóriu ako kacírsku. pretože bola v rozpore so Slovom Božím. Koperníka dali na index , kde ostal až do r.1822., ( takmer tristo rokov.)

Ani ďalší vedec Galileo Galilei (1564.-1642.), zastávajúci heliocentrizmus nepresvedčil cirkev o priorite vedeckého poznania pred “zjavenými pravdami“. Bol postavený pred rímsku inkvizíciu v r. 1633  a odsúdený k doživotnému väzeniu. Smrti upálením unikol iba tým , že ho donútili odvolať svoj názor a nikdy viac neobhajovať Koperníkovu teóriu..

Veda musela počkať ďalších sto rokov, kým neprišiel (bývalý) dominikánsky mních  Giordano Bruno (ktorý svoj mníšsky odev medzitým vyzliekol). No tento predstihol svojich predchodcov názormi, ktoré predbehli svoju dobu a “priblížili“ jeho názory k objavom Einsteina a  dokonca k súčasným poznatkom o vesmíre. Giordano Bruno jednoznačne obhajoval Koperníkovu teóriu a bol tak dôsledný, že nebol ochotný ju odvolať ani pod nátlakmi inkvizície. Za toto“ kacírstvo“ a za svoju poetickú predstavivosť, ktorá sa ukázala až dodnes pravdivá, bol Giordano Bruno osem rokov väznený v tmavom žalári a napokon za živa upálený. 

 Načo pripomínať tieto udalosti, keď už patria dávnejšej, alebo nie až tak dávnej minulosti. Organizuje sa nová Európa, v ktorej ide o boj medzi nárokmi katolíckej cirkvi, ktorá sa otvorene hlási k reevanjelizácii Európy, prípadne po nej aj celého sveta, a medzi zložkami, ktoré majú svoj pohľad upriamený viac do budúcnosti ako do minulosti. Tieto berú do úvahy, že nie „glajchšaltovanie“ Európy a jej premena v „BAŠTU KRESŤANSTVA“ je tá pravá cesta, ale naopak pluralita národov, etník, svetonázorov a absolútna tolerancia je jedinou voľbou. Preto aj v budúcej ústave  Európy je zmienka o Bohu alebo náboženstve anachronizmom, ktorý otvára dvierka na jeho zneužívanie fundamentalistickými  zakuklencami, na potláčanie každého a všetkých, ktorí majú iný svetonázor

HOME

prvá časť

druhá časť